اوقات شرعی به افق وکیل آباد خراسان
امروز : جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
اوقات شرعی وکیل آباد خراسان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق وکیل آباد خراسان

شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
اوقات شرعی خرداد ماه به افق وکیل آباد خراسان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:3905:2112:2916:1819:3719:5820:5523:38
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:3806:2013:2917:1820:3820:5921:5600:38
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:3707:2014:2918:1921:3921:5922:5701:38
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:3608:1915:2919:1922:3923:0023:5802:38
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:3509:1916:2920:1923:4000:0100:5903:38
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:3410:1817:2921:1900:4101:0202:0004:38
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:3411:1818:3022:1901:4202:0303:0105:38
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:3312:1719:3023:2002:4203:0304:0206:38
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:3213:1720:3000:2003:4304:0405:0307:38
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:3114:1621:3001:2004:4405:0506:0308:38
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:3115:1622:3002:2005:4406:0507:0409:38
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:3016:1623:3003:2006:4507:0608:0510:38
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:3017:1500:3004:2107:4608:0709:0611:38
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:2918:1501:3105:2108:4609:0710:0712:38
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:2819:1502:3106:2109:4710:0811:0713:38
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:2820:1503:3107:2110:4711:0912:0814:38
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:2821:1404:3108:2211:4812:0913:0915:38
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:2722:1405:3109:2212:4813:1014:0916:38
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:2723:1406:3110:2213:4914:1015:1017:38
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:2700:1407:3211:2214:4915:1116:1118:38
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:2601:1408:3212:2215:5016:1117:1119:38
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:2602:1409:3213:2316:5017:1218:1220:38
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:2603:1410:3214:2317:5118:1219:1221:38
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:2604:1411:3215:2318:5119:1320:1322:38
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:2605:1412:3316:2319:5220:1321:1323:39
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:2606:1413:3317:2420:5221:1322:1400:39
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:2607:1414:3318:2421:5222:1423:1401:39
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:2608:1415:3319:2422:5223:1400:1402:39
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:2609:1416:3420:2423:5300:1401:1503:39
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:2610:1517:3421:2400:5301:1402:1504:40
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:2611:1518:3422:2501:5302:1503:1505:40