اوقات شرعی به افق وکیل آباد خراسان
امروز : جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
اوقات شرعی وکیل آباد خراسان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق وکیل آباد خراسان

شنبه
۴ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
یکشنبه
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
اوقات شرعی خرداد ماه به افق وکیل آباد خراسان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸03:3905:2112:2916:1819:3719:5820:5523:38
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:3806:2013:2917:1820:3820:5821:5600:38
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:3707:2014:2918:1921:3921:5922:5701:38
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:3608:1915:2919:1922:3923:0023:5802:38
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:3509:1916:2920:1923:4000:0100:5903:38
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:3510:1817:2921:1900:4101:0202:0004:38
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:3411:1818:2922:1901:4102:0203:0105:38
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:3312:1719:3023:2002:4203:0304:0106:38
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:3213:1720:3000:2003:4304:0405:0207:38
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:3214:1621:3001:2004:4405:0506:0308:38
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:3115:1622:3002:2005:4406:0507:0409:38
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:3016:1623:3003:2006:4507:0608:0510:38
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:3017:1500:3004:2107:4508:0709:0611:38
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:2918:1501:3105:2108:4609:0710:0612:38
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:2919:1502:3106:2109:4710:0811:0713:38
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:2820:1503:3107:2110:4711:0812:0814:38
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:2821:1504:3108:2111:4812:0913:0915:38
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:2722:1405:3109:2212:4813:1014:0916:38
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:2723:1406:3110:2213:4914:1015:1017:38
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:2700:1407:3211:2214:4915:1116:1118:38
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:2601:1408:3212:2215:5016:1117:1119:38
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:2602:1409:3213:2316:5017:1218:1220:38
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:2603:1410:3214:2317:5118:1219:1221:38
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:2604:1411:3215:2318:5119:1220:1322:38
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:2605:1412:3316:2319:5120:1321:1323:39
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:2606:1413:3317:2320:5221:1322:1400:39
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:2607:1414:3318:2421:5222:1423:1401:39
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:2608:1415:3319:2422:5223:1400:1402:39
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:2609:1416:3420:2423:5300:1401:1503:39
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:2610:1517:3421:2400:5301:1402:1504:39
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:2611:1518:3422:2501:5302:1503:1505:40