اوقات شرعی به افق مشهد
امروز : جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:37
اوقات شرعی مشهد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق مشهد

شنبه
۴ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:37
یکشنبه
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:37
دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:37
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:37
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:37
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:37
اوقات شرعی خرداد ماه به افق مشهد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸03:3905:2112:2816:1719:3619:5720:5423:37
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:3806:2013:2817:1820:3720:5821:5500:37
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:3707:1914:2818:1821:3821:5822:5601:37
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:3608:1915:2819:1822:3822:5923:5702:37
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:3509:1816:2920:1823:3900:0000:5803:37
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:3410:1817:2921:1800:4001:0101:5904:37
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:3311:1718:2922:1901:4102:0103:0005:37
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:3312:1719:2923:1902:4103:0204:0006:37
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:3213:1620:2900:1903:4204:0305:0107:37
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:3114:1621:2901:1904:4305:0406:0208:37
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:3015:1622:2902:1905:4306:0407:0309:37
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:3016:1523:2903:2006:4407:0508:0410:37
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:2917:1500:3004:2007:4508:0609:0511:37
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:2918:1501:3005:2008:4509:0610:0512:37
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:2819:1402:3006:2009:4610:0711:0613:37
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:2820:1403:3007:2010:4611:0812:0714:37
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:2721:1404:3008:2111:4712:0813:0815:37
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:2722:1405:3109:2112:4713:0914:0816:37
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:2723:1406:3110:2113:4814:0915:0917:37
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:2600:1407:3111:2114:4815:1016:1018:37
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:2601:1308:3112:2115:4916:1017:1019:37
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:2602:1309:3113:2216:4917:1118:1120:38
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:2603:1310:3214:2217:5018:1119:1121:38
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:2604:1311:3215:2218:5019:1220:1222:38
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:2505:1312:3216:2219:5120:1221:1223:38
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:2506:1313:3217:2320:5121:1222:1300:38
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:2507:1414:3218:2321:5122:1323:1301:38
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:2508:1415:3319:2322:5223:1300:1302:38
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:2609:1416:3320:2323:5200:1301:1403:39
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:2610:1417:3321:2400:5201:1402:1404:39
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:2611:1418:3322:2401:5202:1403:1405:39