اوقات شرعی به افق مشهد
امروز : یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:37
اوقات شرعی مشهد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق مشهد

دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:37
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:37
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:37
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:37
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:37
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:37
اوقات شرعی خرداد ماه به افق مشهد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:3905:2012:2816:1719:3619:5720:5423:37
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:3806:2013:2817:1820:3720:5821:5500:37
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:3707:1914:2818:1821:3821:5922:5601:37
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:3608:1915:2819:1822:3922:5923:5702:37
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:3509:1816:2920:1823:3900:0000:5803:37
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:3410:1817:2921:1800:4001:0101:5904:37
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:3311:1718:2922:1901:4102:0203:0005:37
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:3212:1719:2923:1902:4103:0204:0106:37
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:3213:1620:2900:1903:4204:0305:0207:37
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:3114:1621:2901:1904:4305:0406:0208:37
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:3015:1522:2902:1905:4306:0407:0309:37
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:3016:1523:2903:2006:4407:0508:0410:37
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:2917:1500:3004:2007:4508:0609:0511:37
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:2918:1501:3005:2008:4509:0610:0612:37
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:2819:1402:3006:2009:4610:0711:0613:37
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:2820:1403:3007:2010:4611:0812:0714:37
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:2721:1404:3008:2111:4712:0813:0815:37
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:2722:1405:3109:2112:4813:0914:0816:37
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:2723:1406:3110:2113:4814:0915:0917:37
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:2600:1407:3111:2114:4915:1016:1018:37
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:2601:1308:3112:2215:4916:1017:1019:37
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:2602:1309:3113:2216:4917:1118:1120:38
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:2603:1310:3214:2217:5018:1119:1121:38
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:2504:1311:3215:2218:5019:1220:1222:38
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:2505:1312:3216:2219:5120:1221:1223:38
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:2506:1313:3217:2320:5121:1222:1300:38
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:2507:1414:3218:2321:5122:1323:1301:38
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:2508:1415:3319:2322:5223:1300:1302:39
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:2609:1416:3320:2323:5200:1301:1403:39
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:2610:1417:3321:2400:5201:1402:1404:39
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:2611:1418:3322:2401:5202:1403:1405:39