اوقات شرعی به افق طرقبه
امروز : یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
اوقات شرعی طرقبه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق طرقبه

دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
اوقات شرعی خرداد ماه به افق طرقبه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸03:4005:2112:2916:1819:3719:5820:5523:38
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:3906:2113:2917:1920:3820:5921:5600:38
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:3807:2014:2918:1921:3921:5922:5701:38
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:3708:2015:2919:1922:3923:0023:5802:38
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:3609:1916:3020:1923:4000:0100:5903:38
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:3510:1917:3021:1900:4101:0202:0004:38
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:3411:1818:3022:2001:4202:0303:0105:38
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:3312:1819:3023:2002:4203:0304:0206:38
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:3313:1720:3000:2003:4304:0405:0207:38
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:3214:1721:3001:2004:4405:0506:0308:38
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:3115:1722:3002:2005:4406:0507:0409:38
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:3116:1623:3003:2106:4507:0608:0510:38
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:3017:1600:3104:2107:4608:0709:0611:38
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:3018:1601:3105:2108:4609:0710:0712:38
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:2919:1502:3106:2109:4710:0811:0713:38
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:2920:1503:3107:2110:4711:0912:0814:38
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:2821:1504:3108:2211:4812:0913:0915:38
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:2822:1505:3209:2212:4813:1014:0916:38
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:2723:1506:3210:2213:4914:1015:1017:38
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:2700:1407:3211:2214:4915:1116:1118:38
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:2701:1408:3212:2315:5016:1117:1119:38
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:2702:1409:3213:2316:5017:1218:1220:39
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:2703:1410:3314:2317:5118:1219:1221:39
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:2604:1411:3315:2318:5119:1320:1322:39
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:2605:1412:3316:2319:5220:1321:1323:39
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:2606:1413:3317:2420:5221:1322:1400:39
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:2607:1514:3318:2421:5222:1423:1401:39
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:2608:1515:3419:2422:5323:1400:1402:39
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:2609:1516:3420:2423:5300:1401:1503:40
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:2710:1517:3421:2500:5301:1502:1504:40
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:2711:1518:3422:2501:5302:1503:1505:40