اوقات شرعی به افق رباط سفید
امروز : پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸

امروز
۲۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
اوقات شرعی رباط سفید

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق رباط سفید

جمعه
۲۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
شنبه
۲۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
یکشنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:54
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
اوقات شرعی تیر ماه به افق رباط سفید
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸03:3005:1712:3416:2419:5220:1321:1323:41
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸04:3006:1713:3517:2420:5221:1322:1300:41
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸05:3007:1714:3518:2421:5222:1423:1301:41
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸06:3108:1815:3519:2422:5223:1400:1302:42
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸07:3109:1816:3520:2523:5300:1401:1303:42
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸08:3110:1817:3521:2500:5301:1402:1304:42
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸09:3211:1918:3622:2501:5302:1403:1305:42
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸10:3212:1919:3623:2502:5303:1404:1306:43
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸11:3313:1920:3600:2503:5304:1405:1307:43
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸12:3314:2021:3601:2604:5305:1406:1308:43
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸13:3415:2022:3602:2605:5306:1407:1309:43
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸14:3516:2123:3703:2606:5207:1408:1310:44
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸15:3517:2100:3704:2607:5208:1309:1211:44
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸16:3618:2201:3705:2608:5209:1310:1212:44
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸17:3719:2202:3706:2609:5210:1311:1213:44
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸18:3720:2303:3707:2610:5211:1312:1114:45
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸19:3821:2304:3708:2711:5212:1313:1115:45
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸20:3922:2405:3809:2712:5113:1214:1116:45
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸21:4023:2406:3810:2713:5114:1215:1017:45
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸22:4100:2507:3811:2714:5115:1216:1018:46
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸23:4201:2608:3812:2715:5016:1117:0919:46
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸00:4202:2609:3813:2716:5017:1118:0820:46
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸01:4303:2710:3814:2717:4918:1019:0821:46
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸02:4404:2711:3815:2718:4919:1020:0722:47
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸03:4505:2812:3816:2719:4920:0921:0723:47
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸04:4606:2913:3917:2720:4821:0922:0600:47
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸05:4707:2914:3918:2721:4822:0823:0501:47
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸06:4808:3015:3919:2722:4723:0800:0402:48
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸07:4909:3116:3920:2723:4600:0701:0403:48
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸08:5010:3217:3921:2700:4601:0602:0304:48
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸09:5111:3218:3922:2701:4502:0603:0205:48