اوقات شرعی به افق رباط سفید
امروز : دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
اوقات شرعی رباط سفید

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق رباط سفید

سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
یکشنبه
۱۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
اوقات شرعی خرداد ماه به افق رباط سفید
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:4205:2212:2916:1719:3619:5620:5323:39
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:4106:2213:2917:1820:3720:5721:5400:39
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:4007:2114:2918:1821:3821:5822:5501:39
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:3908:2115:2919:1822:3822:5923:5602:39
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:3809:2016:2920:1823:3900:0000:5703:39
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:3710:2017:3021:1800:4001:0001:5804:39
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:3711:1918:3022:1801:4002:0102:5905:38
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:3612:1919:3023:1902:4103:0203:5906:38
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:3513:1820:3000:1903:4204:0305:0007:38
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:3414:1821:3001:1904:4205:0306:0108:38
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:3415:1822:3002:1905:4306:0407:0209:38
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:3316:1723:3003:1906:4407:0508:0310:38
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:3317:1700:3104:2007:4408:0509:0411:38
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:3218:1701:3105:2008:4509:0610:0412:38
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:3219:1702:3106:2009:4510:0611:0513:39
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:3120:1603:3107:2010:4611:0712:0614:39
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:3121:1604:3108:2011:4712:0813:0615:39
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:3022:1605:3109:2112:4713:0814:0716:39
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:3023:1606:3210:2113:4814:0915:0817:39
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:3000:1607:3211:2114:4815:0916:0818:39
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:3001:1608:3212:2115:4816:1017:0919:39
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:2902:1609:3213:2216:4917:1018:0920:39
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:2903:1610:3214:2217:4918:1119:1021:39
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:2904:1611:3315:2218:5019:1120:1022:39
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:2905:1612:3316:2219:5020:1121:1123:40
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:2906:1613:3317:2220:5021:1222:1100:40
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:2907:1614:3318:2321:5122:1223:1201:40
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:2908:1615:3419:2322:5123:1200:1202:40
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:2909:1616:3420:2323:5100:1301:1203:40
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:2910:1617:3421:2300:5201:1302:1204:40
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:3011:1718:3422:2401:5202:1303:1305:41