اوقات شرعی به افق گناباد
امروز : چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
اوقات شرعی گناباد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق گناباد

پنجشنبه
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
اوقات شرعی خرداد ماه به افق گناباد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:5105:2912:3216:1719:3519:5520:5023:43
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:5006:2813:3217:1820:3620:5621:5100:43
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:4907:2814:3218:1821:3721:5722:5201:43
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:4808:2715:3219:1822:3822:5823:5302:43
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:4809:2716:3220:1823:3823:5800:5403:43
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:4710:2617:3221:1800:3900:5901:5504:43
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:4611:2618:3322:1801:4002:0002:5605:43
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:4512:2519:3323:1802:4003:0003:5606:43
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:4513:2520:3300:1903:4104:0104:5707:43
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:4414:2521:3301:1904:4105:0205:5808:43
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:4415:2422:3302:1905:4206:0206:5909:43
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:4316:2423:3303:1906:4307:0308:0010:43
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:4317:2400:3304:1907:4308:0409:0011:43
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:4218:2301:3405:1908:4409:0410:0112:43
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:4219:2302:3406:2009:4410:0511:0213:43
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:4120:2303:3407:2010:4511:0512:0214:43
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:4121:2304:3408:2011:4512:0613:0315:43
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:4122:2305:3409:2012:4613:0614:0416:43
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:4023:2306:3410:2013:4614:0715:0417:43
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:4000:2307:3511:2114:4715:0716:0518:43
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:4001:2308:3512:2115:4716:0817:0519:44
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:4002:2209:3513:2116:4817:0818:0620:44
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:4003:2210:3514:2117:4818:0919:0621:44
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:3904:2311:3515:2218:4919:0920:0722:44
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:3905:2312:3616:2219:4920:1021:0723:44
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:3906:2313:3617:2220:4921:1022:0800:44
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:3907:2314:3618:2221:5022:1023:0801:45
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:4008:2315:3619:2222:5023:1100:0802:45
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:4009:2316:3720:2323:5000:1101:0903:45
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:4010:2317:3721:2300:5001:1102:0904:45
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:4011:2318:3722:2301:5102:1103:0905:45