اوقات شرعی به افق عمرانی
امروز : دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
اوقات شرعی عمرانی

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق عمرانی

سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
یکشنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
اوقات شرعی خرداد ماه به افق عمرانی
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸03:5005:2812:3216:1819:3619:5620:5123:43
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:4906:2813:3217:1820:3620:5621:5200:43
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:4807:2714:3218:1821:3721:5722:5301:43
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:4808:2715:3219:1822:3822:5823:5402:43
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:4709:2616:3220:1823:3923:5900:5403:43
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:4610:2617:3221:1800:3900:5901:5504:43
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:4511:2518:3222:1901:4002:0002:5605:43
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:4512:2519:3323:1902:4103:0103:5706:43
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:4413:2420:3300:1903:4104:0204:5807:43
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:4314:2421:3301:1904:4205:0205:5908:43
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:4315:2422:3302:1905:4206:0306:5909:43
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:4216:2323:3303:1906:4307:0308:0010:43
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:4217:2300:3304:2007:4408:0409:0111:43
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:4118:2301:3305:2008:4409:0510:0212:43
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:4119:2302:3406:2009:4510:0511:0213:43
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:4020:2303:3407:2010:4511:0612:0314:43
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:4021:2204:3408:2011:4612:0613:0415:43
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:4022:2205:3409:2112:4613:0714:0416:43
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:3923:2206:3410:2113:4714:0715:0517:43
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:3900:2207:3511:2114:4715:0816:0518:43
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:3901:2208:3512:2115:4816:0817:0619:43
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:3902:2209:3513:2116:4817:0918:0720:43
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:3903:2210:3514:2217:4918:0919:0721:44
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:3804:2211:3515:2218:4919:1020:0822:44
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:3805:2212:3616:2219:4920:1021:0823:44
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:3806:2213:3617:2220:5021:1022:0800:44
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:3807:2214:3618:2321:5022:1123:0901:44
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:3808:2215:3619:2322:5023:1100:0902:44
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:3909:2216:3620:2323:5100:1101:0903:45
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:3910:2317:3721:2300:5101:1202:1004:45
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:3911:2318:3722:2301:5102:1203:1005:45