اوقات شرعی به افق بیدخت
امروز : چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
اوقات شرعی بیدخت

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بیدخت

پنجشنبه
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
اوقات شرعی خرداد ماه به افق بیدخت
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:5105:2812:3216:1719:3519:5520:5023:43
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:5006:2813:3217:1720:3620:5621:5100:43
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:4907:2714:3218:1721:3721:5722:5201:43
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:4808:2715:3219:1822:3722:5723:5302:43
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:4709:2616:3220:1823:3823:5800:5403:43
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:4710:2617:3221:1800:3900:5901:5404:43
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:4611:2518:3222:1801:3901:5902:5505:43
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:4512:2519:3223:1802:4003:0003:5606:43
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:4513:2520:3200:1803:4104:0104:5707:43
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:4414:2421:3301:1804:4105:0105:5808:43
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:4315:2422:3302:1905:4206:0206:5809:43
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:4316:2423:3303:1906:4207:0307:5910:43
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:4217:2300:3304:1907:4308:0309:0011:43
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:4218:2301:3305:1908:4409:0410:0112:43
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:4119:2302:3306:1909:4410:0511:0113:43
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:4120:2303:3407:2010:4511:0512:0214:43
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:4121:2304:3408:2011:4512:0613:0315:43
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:4022:2305:3409:2012:4613:0614:0316:43
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:4023:2206:3410:2013:4614:0715:0417:43
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:4000:2207:3411:2014:4715:0716:0418:43
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:4001:2208:3512:2115:4716:0817:0519:43
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:3902:2209:3513:2116:4717:0818:0620:43
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:3903:2210:3514:2117:4818:0919:0621:44
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:3904:2211:3515:2118:4819:0920:0622:44
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:3905:2212:3516:2119:4920:0921:0723:44
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:3906:2213:3617:2220:4921:1022:0700:44
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:3907:2214:3618:2221:4922:1023:0801:44
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:3908:2315:3619:2222:5023:1000:0802:44
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:3909:2316:3620:2223:5000:1101:0803:45
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:4010:2317:3721:2300:5001:1102:0804:45
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:4011:2318:3722:2301:5002:1103:0905:45