اوقات شرعی به افق بجستان
امروز : شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
اوقات شرعی بجستان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بجستان

یکشنبه
۳ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
دوشنبه
۴ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
سه شنبه
۵ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
چهارشنبه
۶ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
پنجشنبه
۷ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:41
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
جمعه
۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:41
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
اوقات شرعی تیر ماه به افق بجستان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷03:4105:2512:3916:2619:5320:1421:1223:47
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷04:4206:2513:3917:2620:5321:1422:1200:48
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷05:4207:2614:4018:2621:5422:1423:1201:48
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷06:4208:2615:4019:2622:5423:1500:1202:48
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷07:4309:2616:4020:2723:5400:1501:1203:48
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷08:4310:2717:4021:2700:5401:1502:1204:48
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷09:4311:2718:4122:2701:5402:1503:1205:49
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷10:4412:2719:4123:2702:5403:1504:1206:49
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷11:4413:2820:4100:2703:5404:1505:1207:49
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷12:4514:2821:4101:2804:5405:1506:1208:49
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷13:4615:2922:4102:2805:5406:1507:1209:50
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷14:4616:2923:4203:2806:5407:1408:1210:50
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷15:4717:3000:4204:2807:5408:1409:1211:50
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷16:4718:3001:4205:2808:5409:1410:1112:51
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷17:4819:3102:4206:2809:5310:1411:1113:51
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷18:4920:3103:4207:2910:5311:1412:1114:51
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷19:5021:3204:4208:2911:5312:1313:1015:51
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷20:5022:3205:4309:2912:5313:1314:1016:52
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷21:5123:3306:4310:2913:5214:1315:0917:52
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷22:5200:3307:4311:2914:5215:1316:0918:52
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷23:5301:3408:4312:2915:5216:1217:0919:52
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷00:5402:3409:4313:2916:5117:1218:0820:53
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷01:5503:3510:4314:2917:5118:1119:0721:53
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷02:5504:3611:4315:2918:5119:1120:0722:53
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷03:5605:3612:4316:2919:5020:1021:0623:53
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷04:5706:3713:4317:2920:5021:1022:0500:53
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷05:5807:3814:4418:3021:4922:0923:0501:54
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷06:5908:3815:4419:3022:4923:0900:0402:54
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:0009:3916:4420:3023:4800:0801:0303:54
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:0110:4017:4421:3000:4701:0702:0204:54
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:0211:4018:4422:3001:4702:0703:0205:55