اوقات شرعی به افق بجستان
امروز : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:46
اوقات شرعی بجستان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بجستان

سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
اوقات شرعی خرداد ماه به افق بجستان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸03:5205:3012:3416:2019:3819:5820:5323:45
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:5206:3013:3417:2020:3820:5821:5400:45
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:5107:2914:3418:2021:3921:5922:5501:45
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:5008:2915:3419:2022:4023:0023:5502:45
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:4909:2816:3420:2023:4100:0100:5603:45
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:4810:2817:3421:2000:4101:0101:5704:45
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:4811:2718:3522:2101:4202:0202:5805:45
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:4712:2719:3523:2102:4303:0303:5906:45
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:4613:2720:3500:2103:4304:0305:0007:45
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:4614:2621:3501:2104:4405:0406:0108:45
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:4515:2622:3502:2105:4406:0507:0109:45
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:4416:2623:3503:2106:4507:0508:0210:45
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:4417:2500:3504:2207:4608:0609:0311:45
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:4318:2501:3605:2208:4609:0710:0412:45
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:4319:2502:3606:2209:4710:0711:0413:45
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:4320:2503:3607:2210:4711:0812:0514:45
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:4221:2504:3608:2211:4812:0813:0615:45
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:4222:2405:3609:2312:4813:0914:0616:45
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:4223:2406:3610:2313:4914:0915:0717:45
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:4100:2407:3711:2314:4915:1016:0718:45
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:4101:2408:3712:2315:5016:1017:0819:45
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:4102:2409:3713:2316:5017:1118:0820:46
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:4103:2410:3714:2417:5118:1119:0921:46
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:4104:2411:3715:2418:5119:1220:0922:46
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:4105:2412:3816:2419:5120:1221:1023:46
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:4106:2413:3817:2420:5221:1222:1000:46
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:4107:2414:3818:2521:5222:1323:1101:46
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:4108:2415:3819:2522:5223:1300:1102:47
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:4109:2516:3920:2523:5300:1301:1103:47
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:4110:2517:3921:2500:5301:1402:1204:47
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:4111:2518:3922:2501:5302:1403:1205:47