اوقات شرعی به افق کاشمر
امروز : چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
اوقات شرعی کاشمر

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق کاشمر

پنجشنبه
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
اوقات شرعی خرداد ماه به افق کاشمر
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:4805:2812:3316:2019:3819:5920:5423:43
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:4706:2713:3317:2020:3920:5921:5500:43
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:4607:2614:3318:2021:4022:0022:5601:43
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:4508:2615:3319:2122:4123:0123:5702:43
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:4509:2516:3320:2123:4100:0200:5803:43
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:4410:2517:3321:2100:4201:0201:5904:43
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:4311:2418:3322:2101:4302:0303:0005:43
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:4212:2419:3423:2102:4303:0404:0106:43
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:4213:2420:3400:2103:4404:0505:0207:43
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:4114:2321:3401:2204:4505:0506:0308:43
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:4015:2322:3402:2205:4506:0607:0309:43
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:4016:2323:3403:2206:4607:0708:0410:43
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:3917:2200:3404:2207:4608:0709:0511:43
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:3918:2201:3405:2208:4709:0810:0612:43
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:3819:2202:3506:2309:4810:0811:0613:43
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:3820:2203:3507:2310:4811:0912:0714:43
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:3721:2104:3508:2311:4912:1013:0815:43
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:3722:2105:3509:2312:4913:1014:0816:43
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:3723:2106:3510:2313:5014:1115:0917:43
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:3700:2107:3611:2414:5015:1116:1018:43
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:3601:2108:3612:2415:5116:1217:1019:43
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:3602:2109:3613:2416:5117:1218:1120:44
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:3603:2110:3614:2417:5118:1219:1121:44
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:3604:2111:3615:2418:5219:1320:1222:44
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:3605:2112:3716:2519:5220:1321:1223:44
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:3606:2113:3717:2520:5321:1422:1200:44
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:3607:2114:3718:2521:5322:1423:1301:44
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:3608:2115:3719:2522:5323:1400:1302:45
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:3609:2216:3720:2623:5300:1501:1303:45
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:3610:2217:3821:2600:5401:1502:1404:45
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:3611:2218:3822:2601:5402:1503:1405:45