اوقات شرعی به افق قوچان
امروز : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:29
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
اوقات شرعی قوچان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق قوچان

سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:29
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
اوقات شرعی خرداد ماه به افق قوچان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸03:3905:2312:3316:2319:4320:0421:0223:41
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:3806:2213:3317:2420:4321:0422:0300:41
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:3707:2214:3318:2421:4422:0523:0401:41
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:3608:2115:3319:2422:4523:0600:0502:41
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:3509:2116:3320:2423:4600:0701:0603:41
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:3410:2017:3321:2400:4601:0802:0704:40
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:3411:1918:3322:2501:4702:0803:0805:40
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:3312:1919:3323:2502:4803:0904:0806:40
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:3213:1920:3300:2503:4904:1005:0907:40
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:3114:1821:3401:2504:4905:1106:1008:40
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:3115:1822:3402:2505:5006:1107:1109:40
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:3016:1723:3403:2606:5107:1208:1210:40
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:2917:1700:3404:2607:5108:1309:1311:40
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:2918:1701:3405:2608:5209:1310:1412:40
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:2819:1702:3406:2609:5210:1411:1413:40
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:2820:1603:3507:2710:5311:1512:1514:40
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:2721:1604:3508:2711:5412:1513:1615:40
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:2722:1605:3509:2712:5413:1614:1716:40
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:2623:1606:3510:2713:5514:1615:1717:41
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:2600:1607:3511:2814:5515:1716:1818:41
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:2601:1608:3612:2815:5616:1717:1819:41
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:2602:1509:3613:2816:5617:1818:1920:41
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:2503:1510:3614:2817:5718:1819:2021:41
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:2504:1511:3615:2818:5719:1920:2022:41
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:2505:1512:3616:2919:5720:1921:2023:41
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:2506:1613:3717:2920:5821:1922:2100:41
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:2507:1614:3718:2921:5822:2023:2101:42
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:2508:1615:3719:2922:5823:2000:2202:42
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:2509:1616:3720:3023:5900:2001:2203:42
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:2510:1617:3721:3000:5901:2102:2204:42
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:2511:1618:3822:3001:5902:2103:2205:42