اوقات شرعی به افق قوچان
امروز : شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:24
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
اوقات شرعی قوچان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق قوچان

یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:24
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
اوقات شرعی خرداد ماه به افق قوچان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:3905:2312:3316:2319:4320:0421:0223:41
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:3806:2213:3317:2420:4421:0522:0300:41
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:3707:2214:3318:2421:4422:0523:0401:41
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:3608:2115:3319:2422:4523:0600:0502:41
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:3509:2016:3320:2423:4600:0701:0603:41
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:3410:2017:3321:2400:4701:0802:0704:40
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:3311:1918:3322:2501:4702:0903:0805:40
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:3312:1919:3323:2502:4803:0904:0906:40
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:3213:1820:3300:2503:4904:1005:1007:40
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:3114:1821:3401:2504:4905:1106:1008:40
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:3015:1822:3402:2605:5006:1107:1109:40
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:3016:1723:3403:2606:5107:1208:1210:40
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:2917:1700:3404:2607:5108:1309:1311:40
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:2918:1701:3405:2608:5209:1310:1412:40
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:2819:1602:3406:2609:5310:1411:1513:40
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:2820:1603:3507:2710:5311:1512:1514:40
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:2721:1604:3508:2711:5412:1513:1615:40
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:2722:1605:3509:2712:5413:1614:1716:40
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:2623:1606:3510:2713:5514:1615:1717:41
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:2600:1607:3511:2814:5515:1716:1818:41
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:2601:1608:3612:2815:5616:1717:1919:41
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:2602:1509:3613:2816:5617:1818:1920:41
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:2503:1510:3614:2817:5718:1819:2021:41
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:2504:1511:3615:2818:5719:1920:2022:41
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:2505:1512:3616:2919:5720:1921:2123:41
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:2506:1613:3717:2920:5821:2022:2100:41
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:2507:1614:3718:2921:5822:2023:2101:42
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:2508:1615:3719:2922:5823:2000:2202:42
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:2509:1616:3720:3023:5900:2001:2203:42
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:2510:1617:3821:3000:5901:2102:2204:42
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:2611:1618:3822:3001:5902:2103:2305:42