اوقات شرعی به افق آبش احمد
امروز : یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:58
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
اوقات شرعی آبش احمد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق آبش احمد

دوشنبه
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:58
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:58
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:58
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:58
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:58
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:58
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
اوقات شرعی خرداد ماه به افق آبش احمد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:1406:0313:1717:1220:3220:5421:5500:23
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:1307:0214:1718:1221:3321:5522:5601:23
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:1208:0115:1819:1222:3422:5623:5702:23
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:1109:0116:1820:1223:3523:5700:5803:23
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:1010:0017:1821:1300:3600:5801:5904:23
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:0910:5918:1822:1301:3701:5803:0005:23
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:0811:5919:1823:1302:3702:5904:0106:22
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:0712:5820:1800:1303:3804:0005:0207:22
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:0613:5821:1801:1404:3905:0106:0308:22
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:0514:5722:1802:1405:4006:0207:0409:22
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:0415:5723:1903:1406:4007:0208:0510:22
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:0316:5700:1904:1407:4108:0309:0611:22
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:0317:5601:1905:1508:4209:0410:0712:22
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:0218:5602:1906:1509:4210:0511:0813:22
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:0119:5603:1907:1510:4311:0512:0914:22
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:0120:5504:1908:1511:4412:0613:1015:22
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:0021:5505:2009:1612:4413:0614:1016:22
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:0022:5506:2010:1613:4514:0715:1117:22
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:5923:5507:2011:1614:4515:0816:1218:22
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:5900:5508:2012:1615:4616:0817:1219:22
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:5901:5509:2013:1716:4617:0918:1320:22
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:5802:5410:2114:1717:4718:0919:1421:23
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:5803:5411:2115:1718:4719:1020:1422:23
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:5804:5412:2116:1719:4820:1021:1523:23
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:5805:5413:2117:1820:4821:1122:1500:23
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:5806:5414:2118:1821:4822:1123:1601:23
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:5807:5415:2219:1822:4923:1100:1602:23
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:5808:5516:2220:1823:4900:1201:1603:23
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:5809:5517:2221:1900:4901:1202:1704:24
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:5810:5518:2222:1901:5002:1203:1705:24
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:5811:5519:2223:1902:5003:1204:1706:24