اوقات شرعی به افق پترگان
امروز : جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:36
اوقات شرعی پترگان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق پترگان

شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:36
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:36
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:36
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:36
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:36
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:36
اوقات شرعی خرداد ماه به افق پترگان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:4605:2312:2416:0819:2619:4520:3923:36
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:4606:2213:2417:0820:2620:4621:4000:36
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:4507:2214:2418:0821:2721:4722:4101:36
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:4408:2115:2419:0822:2822:4823:4202:36
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:4309:2116:2420:0823:2823:4800:4303:36
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:4310:2017:2421:0800:2900:4901:4404:36
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:4211:2018:2522:0901:3001:5002:4405:36
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:4112:1919:2523:0902:3002:5003:4506:36
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:4113:1920:2500:0903:3103:5104:4607:36
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:4014:1921:2501:0904:3204:5205:4708:36
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:4015:1822:2502:0905:3205:5206:4809:36
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:3916:1823:2503:0906:3306:5307:4810:36
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:3917:1800:2504:1007:3307:5308:4911:36
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:3818:1801:2605:1008:3408:5409:5012:36
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:3819:1802:2606:1009:3409:5510:5013:36
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:3720:1703:2607:1010:3510:5511:5114:36
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:3721:1704:2608:1011:3511:5612:5215:36
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:3722:1705:2609:1012:3612:5613:5216:36
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:3623:1706:2710:1113:3613:5714:5317:36
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:3600:1707:2711:1114:3714:5715:5318:37
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:3601:1708:2712:1115:3715:5816:5419:37
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:3602:1709:2713:1116:3816:5817:5420:37
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:3603:1710:2714:1117:3817:5818:5521:37
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:3604:1711:2815:1218:3818:5919:5522:37
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:3605:1712:2816:1219:3919:5920:5623:37
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:3606:1713:2817:1220:3921:0021:5600:37
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:3607:1714:2818:1221:3922:0022:5701:38
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:3608:1715:2819:1322:4023:0023:5702:38
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:3609:1716:2920:1323:4000:0000:5703:38
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:3610:1817:2921:1300:4001:0101:5704:38
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:3611:1818:2922:1301:4002:0102:5805:38