اوقات شرعی به افق فریمان
امروز : جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:37
اوقات شرعی فریمان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق فریمان

شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:37
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:37
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:37
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:37
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:37
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:37
اوقات شرعی خرداد ماه به افق فریمان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:4005:2112:2716:1519:3419:5420:5123:37
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:3906:2013:2717:1620:3520:5521:5200:37
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:3807:2014:2718:1621:3521:5622:5301:37
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:3808:1915:2819:1622:3622:5723:5402:37
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:3709:1916:2820:1623:3723:5800:5503:37
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:3610:1817:2821:1600:3800:5801:5504:37
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:3511:1818:2822:1601:3801:5902:5605:37
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:3412:1719:2823:1702:3903:0003:5706:37
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:3413:1720:2800:1703:4004:0004:5807:37
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:3314:1621:2801:1704:4005:0105:5908:37
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:3215:1622:2802:1705:4106:0207:0009:37
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:3216:1623:2903:1706:4207:0208:0110:37
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:3117:1500:2904:1807:4208:0309:0111:37
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:3118:1501:2905:1808:4309:0410:0212:37
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:3019:1502:2906:1809:4310:0411:0313:37
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:3020:1503:2907:1810:4411:0512:0414:37
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:2921:1504:2908:1811:4412:0513:0415:37
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:2922:1405:3009:1912:4513:0614:0516:37
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:2923:1406:3010:1913:4514:0715:0517:37
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:2800:1407:3011:1914:4615:0716:0618:37
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:2801:1408:3012:1915:4616:0817:0719:37
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:2802:1409:3013:2016:4717:0818:0720:37
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:2803:1410:3114:2017:4718:0819:0821:38
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:2804:1411:3115:2018:4819:0920:0822:38
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:2805:1412:3116:2019:4820:0921:0923:38
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:2806:1413:3117:2020:4821:1022:0900:38
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:2807:1414:3118:2121:4922:1023:0901:38
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:2808:1415:3219:2122:4923:1000:1002:38
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:2809:1516:3220:2123:4900:1001:1003:39
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:2810:1517:3221:2100:5001:1102:1004:39
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:2811:1518:3222:2201:5002:1103:1005:39