اوقات شرعی به افق سنگ بست
امروز : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
اوقات شرعی سنگ بست

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سنگ بست

سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
اوقات شرعی خرداد ماه به افق سنگ بست
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸03:4005:2112:2816:1619:3519:5520:5223:37
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:3906:2013:2817:1620:3620:5621:5300:37
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:3807:1914:2818:1721:3621:5722:5401:37
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:3708:1915:2819:1722:3722:5823:5502:37
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:3609:1816:2820:1723:3823:5800:5603:37
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:3510:1817:2821:1700:3900:5901:5704:37
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:3411:1718:2822:1701:3902:0002:5805:37
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:3312:1719:2823:1802:4003:0103:5906:37
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:3313:1720:2800:1803:4104:0104:5907:37
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:3214:1621:2901:1804:4105:0206:0008:37
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:3115:1622:2902:1805:4206:0307:0109:37
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:3116:1523:2903:1806:4307:0308:0210:37
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:3017:1500:2904:1807:4308:0409:0311:37
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:3018:1501:2905:1908:4409:0510:0312:37
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:2919:1502:2906:1909:4410:0511:0413:37
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:2920:1403:3007:1910:4511:0612:0514:37
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:2821:1404:3008:1911:4512:0713:0615:37
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:2822:1405:3009:2012:4613:0714:0616:37
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:2823:1406:3010:2013:4614:0815:0717:37
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:2700:1407:3011:2014:4715:0816:0818:37
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:2701:1408:3012:2015:4716:0917:0819:37
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:2702:1409:3113:2016:4817:0918:0920:37
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:2703:1410:3114:2117:4818:1019:0921:37
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:2704:1411:3115:2118:4919:1020:1022:38
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:2705:1412:3116:2119:4920:1021:1023:38
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:2606:1413:3217:2120:4921:1122:1100:38
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:2607:1414:3218:2221:5022:1123:1101:38
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:2708:1415:3219:2222:5023:1100:1102:38
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:2709:1416:3220:2223:5000:1201:1203:38
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:2710:1417:3221:2200:5101:1202:1204:39
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:2711:1418:3322:2201:5102:1203:1205:39