اوقات شرعی به افق فردوس
امروز : یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
اوقات شرعی فردوس

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق فردوس

دوشنبه
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:24
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:24
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:24
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:24
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:24
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
اوقات شرعی خرداد ماه به افق فردوس
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸03:5505:3212:3416:1919:3719:5620:5123:46
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:5406:3113:3417:1920:3720:5721:5200:45
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:5307:3114:3418:1921:3821:5822:5301:45
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:5208:3015:3419:1922:3922:5923:5402:45
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:5109:3016:3420:1923:3923:5900:5403:45
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:5110:2917:3421:1900:4001:0001:5504:45
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:5011:2918:3522:2001:4102:0102:5605:45
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:4912:2819:3523:2002:4103:0103:5706:45
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:4913:2820:3500:2003:4204:0204:5807:45
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:4814:2821:3501:2004:4305:0305:5908:45
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:4715:2722:3502:2005:4306:0306:5909:45
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:4716:2723:3503:2006:4407:0408:0010:45
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:4617:2700:3504:2107:4408:0509:0111:45
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:4618:2601:3605:2108:4509:0510:0212:45
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:4519:2602:3606:2109:4510:0611:0213:45
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:4520:2603:3607:2110:4611:0612:0314:46
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:4521:2604:3608:2111:4712:0713:0415:46
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:4422:2605:3609:2212:4713:0714:0416:46
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:4423:2606:3610:2213:4814:0815:0517:46
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:4400:2607:3711:2214:4815:0816:0518:46
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:4401:2508:3712:2215:4816:0917:0619:46
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:4302:2509:3713:2216:4917:0918:0620:46
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:4303:2510:3714:2317:4918:1019:0721:46
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:4304:2511:3815:2318:5019:1020:0722:46
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:4305:2612:3816:2319:5020:1121:0823:47
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:4306:2613:3817:2320:5021:1122:0800:47
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:4307:2614:3818:2321:5122:1123:0901:47
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:4308:2615:3819:2422:5123:1200:0902:47
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:4309:2616:3920:2423:5100:1201:0903:47
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:4410:2617:3921:2400:5201:1202:0904:48
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:4411:2618:3922:2401:5202:1203:1005:48