اوقات شرعی به افق بشرویه
امروز : جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:55
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
اوقات شرعی بشرویه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بشرویه

شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:55
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:54
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
اوقات شرعی خرداد ماه به افق بشرویه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:5805:3512:3716:2119:3919:5920:5423:49
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:5706:3413:3717:2220:4021:0021:5400:49
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:5607:3414:3718:2221:4122:0122:5501:49
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:5508:3315:3719:2222:4123:0123:5602:48
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:5509:3316:3720:2223:4200:0200:5703:48
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:5410:3217:3721:2200:4301:0301:5804:48
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:5311:3218:3822:2201:4302:0302:5905:48
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:5312:3219:3823:2202:4403:0404:0006:48
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:5213:3120:3800:2303:4504:0505:0007:48
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:5114:3121:3801:2304:4505:0506:0108:48
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:5115:3122:3802:2305:4606:0607:0209:48
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:5016:3023:3803:2306:4607:0708:0310:48
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:5017:3000:3804:2307:4708:0709:0311:48
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:4918:3001:3905:2308:4809:0810:0412:49
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:4919:3002:3906:2409:4810:0811:0513:49
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:4920:2903:3907:2410:4911:0912:0514:49
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:4821:2904:3908:2411:4912:1013:0615:49
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:4822:2905:3909:2412:5013:1014:0716:49
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:4823:2906:4010:2413:5014:1115:0717:49
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:4700:2907:4011:2514:5115:1116:0818:49
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:4701:2908:4012:2515:5116:1217:0819:49
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:4702:2909:4013:2516:5217:1218:0920:49
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:4703:2910:4014:2517:5218:1219:0921:49
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:4704:2911:4115:2518:5219:1320:1022:50
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:4705:2912:4116:2619:5320:1321:1023:50
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:4706:2913:4117:2620:5321:1422:1100:50
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:4707:2914:4118:2621:5322:1423:1101:50
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:4708:2915:4119:2622:5423:1400:1102:50
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:4709:2916:4220:2723:5400:1401:1203:50
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:4710:3017:4221:2700:5401:1502:1204:51
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:4711:3018:4222:2701:5402:1503:1205:51