اوقات شرعی به افق بشرویه
امروز : جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:56
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
اوقات شرعی بشرویه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بشرویه

شنبه
۴ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:56
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
یکشنبه
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:55
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:54
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
اوقات شرعی خرداد ماه به افق بشرویه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸03:5805:3512:3716:2119:3919:5920:5323:49
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:5706:3413:3717:2220:4021:0021:5400:49
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:5607:3414:3718:2221:4122:0022:5501:49
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:5608:3315:3719:2222:4123:0123:5602:48
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:5509:3316:3720:2223:4200:0200:5703:48
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:5410:3217:3721:2200:4301:0301:5804:48
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:5311:3218:3822:2201:4302:0302:5905:48
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:5312:3219:3823:2202:4403:0403:5906:48
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:5213:3120:3800:2303:4504:0505:0007:48
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:5214:3121:3801:2304:4505:0506:0108:48
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:5115:3122:3802:2305:4606:0607:0209:48
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:5016:3023:3803:2306:4607:0708:0210:48
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:5017:3000:3804:2307:4708:0709:0311:48
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:5018:3001:3905:2308:4709:0810:0412:49
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:4919:3002:3906:2409:4810:0811:0513:49
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:4920:2903:3907:2410:4911:0912:0514:49
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:4821:2904:3908:2411:4912:0913:0615:49
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:4822:2905:3909:2412:5013:1014:0716:49
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:4823:2906:3910:2413:5014:1015:0717:49
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:4800:2907:4011:2514:5115:1116:0818:49
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:4701:2908:4012:2515:5116:1117:0819:49
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:4702:2909:4013:2516:5117:1218:0920:49
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:4703:2910:4014:2517:5218:1219:0921:49
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:4704:2911:4015:2518:5219:1320:1022:50
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:4705:2912:4116:2619:5320:1321:1023:50
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:4706:2913:4117:2620:5321:1322:1000:50
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:4707:2914:4118:2621:5322:1423:1101:50
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:4708:2915:4119:2622:5423:1400:1102:50
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:4709:2916:4220:2623:5400:1401:1103:50
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:4710:2917:4221:2700:5401:1502:1204:51
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:4711:3018:4222:2701:5402:1503:1205:51