اوقات شرعی به افق عجب شیر
امروز : شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
اوقات شرعی عجب شیر

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق عجب شیر

یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
اوقات شرعی خرداد ماه به افق عجب شیر
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:2806:1213:2317:1520:3420:5521:5400:31
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:2707:1214:2318:1521:3521:5622:5501:31
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:2608:1115:2319:1522:3622:5723:5602:31
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:2509:1016:2320:1523:3723:5800:5703:31
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:2410:1017:2321:1500:3700:5901:5804:31
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:2311:0918:2422:1601:3801:5902:5905:30
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:2212:0919:2423:1602:3903:0004:0006:30
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:2113:0820:2400:1603:4004:0105:0107:30
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:2014:0821:2401:1604:4005:0206:0208:30
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:2015:0822:2402:1705:4106:0207:0309:30
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:1916:0723:2403:1706:4207:0308:0410:30
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:1817:0700:2404:1707:4208:0409:0411:30
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:1818:0601:2505:1708:4309:0510:0512:30
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:1719:0602:2506:1709:4410:0511:0613:30
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:1620:0603:2507:1810:4411:0612:0714:30
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:1621:0604:2508:1811:4512:0613:0815:30
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:1522:0505:2509:1812:4513:0714:0816:30
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:1523:0506:2510:1813:4614:0815:0917:30
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:1500:0507:2611:1914:4615:0816:1018:31
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:1401:0508:2612:1915:4716:0917:1019:31
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:1402:0509:2613:1916:4717:0918:1120:31
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:1403:0510:2614:1917:4818:1019:1121:31
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:1404:0511:2615:2018:4819:1020:1222:31
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:1305:0512:2716:2019:4920:1121:1223:31
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:1306:0513:2717:2020:4921:1122:1300:31
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:1307:0514:2718:2021:4922:1123:1301:31
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:1308:0515:2719:2122:5023:1200:1402:32
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:1309:0516:2820:2123:5000:1201:1403:32
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:1310:0517:2821:2100:5001:1202:1404:32
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:1411:0518:2822:2101:5102:1203:1505:32
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:1412:0619:2823:2102:5103:1304:1506:32