اوقات شرعی به افق ششتمد
امروز : یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:29
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:46
اوقات شرعی ششتمد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق ششتمد

دوشنبه
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:46
سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:46
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:46
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:41
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:41
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
اوقات شرعی خرداد ماه به افق ششتمد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸03:4805:2912:3616:2419:4320:0321:0023:45
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:4706:2813:3617:2420:4421:0422:0100:45
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:4607:2714:3618:2521:4422:0523:0201:45
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:4508:2715:3619:2522:4523:0600:0302:45
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:4409:2616:3620:2523:4600:0601:0403:45
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:4310:2617:3621:2500:4601:0702:0504:45
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:4211:2518:3622:2501:4702:0803:0605:45
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:4212:2519:3623:2502:4803:0904:0606:45
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:4113:2520:3600:2603:4904:0905:0707:45
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:4014:2421:3701:2604:4905:1006:0808:45
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:4015:2422:3702:2605:5006:1107:0909:45
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:3916:2323:3703:2606:5007:1108:1010:45
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:3817:2300:3704:2607:5108:1209:1111:45
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:3818:2301:3705:2708:5209:1310:1112:45
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:3719:2302:3706:2709:5210:1311:1213:45
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:3720:2203:3807:2710:5311:1412:1314:45
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:3621:2204:3808:2711:5312:1413:1415:45
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:3622:2205:3809:2812:5413:1514:1416:45
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:3623:2206:3810:2813:5414:1615:1517:45
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:3500:2207:3811:2814:5515:1616:1518:45
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:3501:2208:3812:2815:5516:1717:1619:45
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:3502:2209:3913:2816:5617:1718:1720:45
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:3503:2210:3914:2917:5618:1719:1721:46
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:3504:2211:3915:2918:5719:1820:1822:46
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:3505:2212:3916:2919:5720:1821:1823:46
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:3506:2213:4017:2920:5721:1922:1800:46
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:3507:2214:4018:3021:5822:1923:1901:46
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:3508:2215:4019:3022:5823:1900:1902:46
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:3509:2216:4020:3023:5800:2001:1903:46
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:3510:2217:4021:3000:5901:2002:2004:47
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:3511:2218:4122:3001:5902:2003:2005:47