اوقات شرعی به افق ششتمد
امروز : چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
اوقات شرعی ششتمد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق ششتمد

پنجشنبه
۳۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:41
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
جمعه
۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:41
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
شنبه
۲ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:41
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
یکشنبه
۳ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:41
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
دوشنبه
۴ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
سه شنبه
۵ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
اوقات شرعی خرداد ماه به افق ششتمد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:4705:2912:3616:2419:4320:0321:0023:45
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:4606:2813:3617:2420:4421:0422:0100:45
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:4607:2714:3618:2521:4422:0523:0201:45
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:4508:2715:3619:2522:4523:0600:0302:45
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:4409:2616:3620:2523:4600:0701:0403:45
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:4310:2617:3621:2500:4701:0702:0504:45
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:4211:2518:3622:2501:4702:0803:0605:45
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:4112:2519:3623:2602:4803:0904:0706:45
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:4113:2420:3600:2603:4904:1005:0807:45
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:4014:2421:3701:2604:4905:1006:0808:45
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:3915:2422:3702:2605:5006:1107:0909:45
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:3916:2323:3703:2606:5107:1208:1010:45
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:3817:2300:3704:2707:5108:1209:1111:45
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:3818:2301:3705:2708:5209:1310:1212:45
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:3719:2302:3706:2709:5210:1311:1213:45
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:3720:2203:3807:2710:5311:1412:1314:45
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:3621:2204:3808:2711:5312:1513:1415:45
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:3622:2205:3809:2812:5413:1514:1416:45
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:3623:2206:3810:2813:5514:1615:1517:45
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:3500:2207:3811:2814:5515:1616:1618:45
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:3501:2208:3912:2815:5516:1717:1619:45
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:3502:2209:3913:2816:5617:1718:1720:45
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:3503:2210:3914:2917:5618:1819:1721:46
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:3504:2211:3915:2918:5719:1820:1822:46
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:3505:2212:3916:2919:5720:1821:1823:46
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:3506:2213:4017:2920:5721:1922:1900:46
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:3507:2214:4018:3021:5822:1923:1901:46
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:3508:2215:4019:3022:5823:1900:1902:46
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:3509:2216:4020:3023:5800:2001:2003:47
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:3510:2217:4021:3000:5901:2002:2004:47
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:3511:2318:4122:3001:5902:2003:2005:47