اوقات شرعی به افق سبزوار
امروز : شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:36
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
اوقات شرعی سبزوار

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سبزوار

یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:36
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
اوقات شرعی خرداد ماه به افق سبزوار
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:4705:2812:3616:2519:4420:0521:0123:45
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:4606:2813:3617:2520:4521:0522:0200:45
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:4507:2714:3618:2521:4522:0623:0301:45
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:4408:2715:3619:2622:4623:0700:0402:45
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:4309:2616:3620:2623:4700:0801:0503:45
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:4210:2617:3621:2600:4801:0802:0604:45
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:4111:2518:3722:2601:4802:0903:0705:45
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:4112:2519:3723:2602:4903:1004:0806:45
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:4013:2420:3700:2703:5004:1105:0907:45
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:3914:2421:3701:2704:5005:1106:1008:45
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:3915:2322:3702:2705:5106:1207:1109:45
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:3816:2323:3703:2706:5207:1308:1110:45
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:3717:2300:3704:2707:5208:1309:1211:45
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:3718:2301:3805:2808:5309:1410:1312:45
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:3619:2202:3806:2809:5310:1511:1413:45
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:3620:2203:3807:2810:5411:1512:1514:45
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:3521:2204:3808:2811:5512:1613:1515:45
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:3522:2205:3809:2812:5513:1614:1616:45
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:3523:2206:3910:2913:5614:1715:1617:45
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:3400:2207:3911:2914:5615:1716:1718:45
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:3401:2108:3912:2915:5716:1817:1819:45
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:3402:2109:3913:2916:5717:1818:1820:46
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:3403:2110:3914:3017:5718:1919:1921:46
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:3404:2111:4015:3018:5819:1920:1922:46
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:3405:2112:4016:3019:5820:2021:2023:46
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:3406:2213:4017:3020:5921:2022:2000:46
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:3407:2214:4018:3121:5922:2023:2001:46
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:3408:2215:4019:3122:5923:2100:2102:46
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:3409:2216:4120:3123:5900:2101:2103:47
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:3410:2217:4121:3101:0001:2102:2104:47
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:3411:2218:4122:3102:0002:2103:2205:47