اوقات شرعی به افق داورزن
امروز : پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:29
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
اوقات شرعی داورزن

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق داورزن

جمعه
۳ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:29
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
شنبه
۴ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:29
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
یکشنبه
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:29
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:29
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
اوقات شرعی خرداد ماه به افق داورزن
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸03:4905:3112:3916:2819:4720:0821:0523:48
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:4806:3113:3917:2920:4821:0922:0600:48
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:4707:3014:3918:2921:4922:1023:0701:48
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:4708:3015:3919:2922:5023:1000:0802:48
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:4609:2916:3920:2923:5000:1101:0903:48
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:4510:2817:4021:2900:5101:1202:1004:48
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:4411:2818:4022:3001:5202:1303:1105:48
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:4312:2819:4023:3002:5203:1304:1206:48
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:4313:2720:4000:3003:5304:1405:1307:48
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:4214:2721:4001:3004:5405:1506:1308:48
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:4115:2622:4002:3005:5406:1507:1409:48
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:4116:2623:4003:3106:5507:1608:1510:48
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:4017:2600:4104:3107:5608:1709:1611:48
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:3918:2501:4105:3108:5609:1710:1712:48
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:3919:2502:4106:3109:5710:1811:1713:48
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:3820:2503:4107:3110:5711:1912:1814:48
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:3821:2504:4108:3211:5812:1913:1915:48
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:3822:2505:4109:3212:5913:2014:2016:48
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:3723:2406:4210:3213:5914:2015:2017:48
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:3700:2407:4211:3215:0015:2116:2118:48
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:3701:2408:4212:3316:0016:2117:2119:48
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:3602:2409:4213:3317:0017:2218:2220:48
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:3603:2410:4214:3318:0118:2219:2221:49
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:3604:2411:4315:3319:0119:2320:2322:49
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:3605:2412:4316:3320:0220:2321:2323:49
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:3606:2413:4317:3421:0221:2322:2400:49
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:3607:2414:4318:3422:0222:2423:2401:49
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:3608:2415:4419:3423:0323:2400:2402:49
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:3609:2516:4420:3400:0300:2401:2503:50
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:3610:2517:4421:3501:0301:2502:2504:50
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:3611:2518:4422:3502:0302:2503:2505:50