اوقات شرعی به افق داورزن
امروز : دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
اوقات شرعی داورزن

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق داورزن

سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
یکشنبه
۱۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:41
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
اوقات شرعی خرداد ماه به افق داورزن
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:4905:3112:3916:2919:4720:0821:0523:48
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:4806:3113:3917:2920:4821:0922:0600:48
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:4707:3014:3918:2921:4922:1023:0701:48
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:4608:2915:3919:2922:5023:1000:0802:48
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:4509:2916:4020:2923:5000:1101:0903:48
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:4510:2817:4021:2900:5101:1202:1004:48
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:4411:2818:4022:3001:5202:1303:1105:48
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:4312:2719:4023:3002:5303:1404:1206:48
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:4213:2720:4000:3003:5304:1405:1307:48
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:4214:2721:4001:3004:5405:1506:1408:48
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:4115:2622:4002:3005:5506:1607:1409:48
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:4016:2623:4003:3106:5507:1608:1510:48
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:4017:2600:4104:3107:5608:1709:1611:48
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:3918:2501:4105:3108:5609:1810:1712:48
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:3919:2502:4106:3109:5710:1811:1813:48
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:3820:2503:4107:3210:5811:1912:1814:48
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:3821:2504:4108:3211:5812:1913:1915:48
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:3722:2505:4209:3212:5913:2014:2016:48
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:3723:2406:4210:3213:5914:2015:2017:48
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:3700:2407:4211:3215:0015:2116:2118:48
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:3701:2408:4212:3316:0016:2117:2119:48
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:3602:2409:4213:3317:0117:2218:2220:48
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:3603:2410:4314:3318:0118:2219:2321:49
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:3604:2411:4315:3319:0119:2320:2322:49
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:3605:2412:4316:3420:0220:2321:2323:49
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:3606:2413:4317:3421:0221:2422:2400:49
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:3607:2414:4318:3422:0222:2423:2401:49
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:3608:2415:4419:3423:0323:2400:2502:49
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:3609:2516:4420:3400:0300:2401:2503:50
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:3610:2517:4421:3501:0301:2502:2504:50
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:3611:2518:4422:3502:0302:2503:2505:50