اوقات شرعی به افق حکم آباد
امروز : یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
اوقات شرعی حکم آباد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق حکم آباد

دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:28
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:28
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:28
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
اوقات شرعی خرداد ماه به افق حکم آباد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸03:4505:2812:3616:2619:4520:0621:0323:45
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:4406:2713:3617:2620:4621:0722:0400:45
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:4307:2714:3618:2721:4722:0723:0501:45
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:4208:2615:3719:2722:4723:0800:0602:45
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:4109:2516:3720:2723:4800:0901:0703:45
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:4110:2517:3721:2700:4901:1002:0804:45
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:4011:2418:3722:2701:5002:1103:0905:45
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:3912:2419:3723:2702:5003:1104:1006:45
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:3813:2420:3700:2803:5104:1205:1107:45
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:3714:2321:3701:2804:5205:1306:1208:45
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:3715:2322:3702:2805:5206:1307:1309:45
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:3616:2223:3803:2806:5307:1408:1310:45
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:3617:2200:3804:2907:5408:1509:1411:45
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:3518:2201:3805:2908:5409:1510:1512:45
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:3419:2202:3806:2909:5510:1611:1613:45
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:3420:2103:3807:2910:5511:1712:1714:45
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:3421:2104:3808:2911:5612:1713:1715:45
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:3322:2105:3909:3012:5613:1814:1816:45
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:3323:2106:3910:3013:5714:1815:1917:45
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:3200:2107:3911:3014:5715:1916:1918:45
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:3201:2108:3912:3015:5816:1917:2019:45
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:3202:2109:3913:3116:5817:2018:2020:45
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:3203:2010:4014:3117:5918:2019:2121:45
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:3204:2011:4015:3118:5919:2120:2122:45
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:3205:2112:4016:3120:0020:2121:2223:46
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:3206:2113:4017:3121:0021:2122:2200:46
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:3207:2114:4018:3222:0022:2223:2301:46
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:3208:2115:4119:3223:0123:2200:2302:46
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:3209:2116:4120:3200:0100:2201:2303:46
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:3210:2117:4121:3201:0101:2302:2404:46
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:3211:2118:4122:3302:0102:2303:2405:47