اوقات شرعی به افق حکم آباد
امروز : یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
اوقات شرعی حکم آباد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق حکم آباد

دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:28
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:28
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:28
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:28
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:28
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
اوقات شرعی خرداد ماه به افق حکم آباد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:4505:2812:3616:2619:4520:0621:0323:45
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:4406:2713:3617:2620:4621:0722:0400:45
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:4307:2614:3618:2721:4722:0823:0501:45
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:4208:2615:3719:2722:4823:0800:0602:45
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:4109:2516:3720:2723:4800:0901:0703:45
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:4010:2517:3721:2700:4901:1002:0804:45
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:4011:2418:3722:2701:5002:1103:0905:45
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:3912:2419:3723:2802:5003:1104:1006:45
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:3813:2320:3700:2803:5104:1205:1107:45
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:3714:2321:3701:2804:5205:1306:1208:45
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:3715:2322:3702:2805:5206:1407:1309:45
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:3616:2223:3803:2806:5307:1408:1410:45
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:3517:2200:3804:2907:5408:1509:1411:45
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:3518:2201:3805:2908:5409:1610:1512:45
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:3419:2102:3806:2909:5510:1611:1613:45
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:3420:2103:3807:2910:5511:1712:1714:45
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:3321:2104:3808:2911:5612:1713:1715:45
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:3322:2105:3909:3012:5713:1814:1816:45
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:3323:2106:3910:3013:5714:1815:1917:45
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:3200:2107:3911:3014:5815:1916:1918:45
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:3201:2108:3912:3015:5816:1917:2019:45
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:3202:2109:3913:3116:5817:2018:2020:45
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:3203:2010:4014:3117:5918:2019:2121:45
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:3204:2011:4015:3118:5919:2120:2122:45
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:3205:2112:4016:3120:0020:2121:2223:46
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:3206:2113:4017:3221:0021:2222:2200:46
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:3207:2114:4018:3222:0022:2223:2301:46
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:3208:2115:4119:3223:0123:2200:2302:46
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:3209:2116:4120:3200:0100:2301:2303:46
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:3210:2117:4121:3201:0101:2302:2404:47
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:3211:2118:4122:3302:0102:2303:2405:47