اوقات شرعی به افق جغتای
امروز : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:43
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
اوقات شرعی جغتای

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق جغتای

سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:43
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:43
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:43
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:43
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:44
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:44
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
اوقات شرعی خرداد ماه به افق جغتای
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸03:4705:3012:3816:2819:4720:0821:0523:47
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:4606:2913:3817:2820:4821:0922:0600:47
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:4507:2914:3918:2921:4922:1023:0701:47
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:4408:2815:3919:2922:4923:1000:0802:47
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:4409:2816:3920:2923:5000:1101:0903:47
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:4310:2717:3921:2900:5101:1202:1004:47
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:4211:2718:3922:2901:5202:1303:1105:47
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:4112:2619:3923:3002:5203:1304:1206:47
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:4013:2620:3900:3003:5304:1405:1307:47
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:4014:2521:3901:3004:5405:1506:1408:47
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:3915:2522:4002:3005:5406:1607:1509:47
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:3816:2523:4003:3006:5507:1608:1610:47
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:3817:2400:4004:3107:5608:1709:1611:47
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:3718:2401:4005:3108:5609:1810:1712:47
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:3719:2402:4006:3109:5710:1811:1813:47
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:3620:2303:4007:3110:5711:1912:1914:47
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:3621:2304:4108:3211:5812:1913:1915:47
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:3522:2305:4109:3212:5913:2014:2016:47
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:3523:2306:4110:3213:5914:2015:2117:47
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:3500:2307:4111:3215:0015:2116:2118:47
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:3401:2308:4112:3216:0016:2117:2219:47
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:3402:2309:4213:3317:0017:2218:2220:47
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:3403:2310:4214:3318:0118:2219:2321:47
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:3404:2311:4215:3319:0119:2320:2322:48
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:3405:2312:4216:3320:0220:2321:2423:48
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:3406:2313:4217:3421:0221:2422:2400:48
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:3407:2314:4318:3422:0222:2423:2501:48
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:3408:2315:4319:3423:0323:2400:2502:48
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:3409:2316:4320:3400:0300:2501:2503:48
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:3410:2317:4321:3401:0301:2502:2604:49
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:3411:2318:4322:3502:0302:2503:2605:49