اوقات شرعی به افق جغتای
امروز : جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:29
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
اوقات شرعی جغتای

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق جغتای

شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:29
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:29
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:29
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
اوقات شرعی خرداد ماه به افق جغتای
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:4705:3012:3816:2819:4720:0821:0623:47
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:4606:2913:3817:2820:4821:0922:0700:47
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:4507:2814:3918:2921:4922:1023:0801:47
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:4408:2815:3919:2922:5023:1100:0902:47
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:4309:2716:3920:2923:5000:1101:1003:47
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:4210:2717:3921:2900:5101:1202:1004:47
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:4211:2618:3922:2901:5202:1303:1105:47
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:4112:2619:3923:3002:5303:1404:1206:47
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:4013:2620:3900:3003:5304:1405:1307:47
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:3914:2521:3901:3004:5405:1506:1408:47
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:3915:2522:4002:3005:5506:1607:1509:47
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:3816:2423:4003:3006:5507:1608:1610:47
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:3817:2400:4004:3107:5608:1709:1711:47
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:3718:2401:4005:3108:5609:1810:1712:47
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:3619:2402:4006:3109:5710:1811:1813:47
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:3620:2303:4007:3110:5811:1912:1914:47
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:3621:2304:4108:3211:5812:2013:2015:47
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:3522:2305:4109:3212:5913:2014:2016:47
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:3523:2306:4110:3213:5914:2115:2117:47
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:3500:2307:4111:3215:0015:2116:2118:47
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:3401:2308:4112:3316:0016:2217:2219:47
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:3402:2309:4213:3317:0117:2218:2320:47
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:3403:2310:4214:3318:0118:2319:2321:47
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:3404:2311:4215:3319:0119:2320:2422:48
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:3405:2312:4216:3320:0220:2321:2423:48
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:3406:2313:4217:3421:0221:2422:2400:48
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:3407:2314:4318:3422:0222:2423:2501:48
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:3408:2315:4319:3423:0323:2400:2502:48
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:3409:2316:4320:3400:0300:2501:2503:48
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:3410:2317:4321:3501:0301:2502:2604:49
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:3411:2318:4322:3502:0402:2503:2605:49