اوقات شرعی به افق رشتخوار
امروز : یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
اوقات شرعی رشتخوار

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق رشتخوار

دوشنبه
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
اوقات شرعی خرداد ماه به افق رشتخوار
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸03:4505:2412:2816:1519:3319:5320:4923:39
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:4406:2313:2817:1520:3420:5421:5000:39
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:4307:2314:2818:1521:3421:5522:5001:39
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:4208:2215:2819:1522:3522:5523:5102:39
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:4109:2116:2920:1523:3623:5600:5203:39
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:4010:2117:2921:1600:3700:5701:5304:39
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:4011:2118:2922:1601:3701:5802:5405:38
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:3912:2019:2923:1602:3802:5803:5506:38
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:3813:2020:2900:1603:3903:5904:5607:38
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:3814:1921:2901:1604:3905:0005:5708:38
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:3715:1922:2902:1705:4006:0006:5709:38
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:3716:1923:2903:1706:4007:0107:5810:38
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:3617:1800:3004:1707:4108:0208:5911:38
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:3518:1801:3005:1708:4209:0210:0012:39
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:3519:1802:3006:1709:4210:0311:0013:39
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:3520:1803:3007:1710:4311:0312:0114:39
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:3421:1804:3008:1811:4312:0413:0215:39
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:3422:1705:3109:1812:4413:0514:0216:39
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:3423:1706:3110:1813:4414:0515:0317:39
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:3300:1707:3111:1814:4515:0616:0418:39
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:3301:1708:3112:1915:4516:0617:0419:39
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:3302:1709:3113:1916:4617:0618:0520:39
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:3303:1710:3214:1917:4618:0719:0521:39
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:3304:1711:3215:1918:4619:0720:0622:40
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:3305:1712:3216:1919:4720:0821:0623:40
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:3306:1713:3217:2020:4721:0822:0600:40
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:3307:1714:3218:2021:4722:0823:0701:40
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:3308:1715:3319:2022:4823:0900:0702:40
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:3309:1816:3320:2023:4800:0901:0703:40
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:3310:1817:3321:2000:4801:0902:0804:41
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:3311:1818:3322:2101:4902:0903:0805:41