اوقات شرعی به افق صوفیان
امروز : پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
اوقات شرعی صوفیان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق صوفیان

جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
اوقات شرعی خرداد ماه به افق صوفیان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:2306:1013:2317:1620:3620:5721:5700:30
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:2207:0914:2318:1621:3721:5822:5801:29
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:2108:0915:2319:1622:3822:5923:5902:29
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:2009:0816:2320:1623:3800:0001:0003:29
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:1910:0717:2321:1700:3901:0102:0104:29
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:1811:0718:2322:1701:4002:0203:0205:29
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:1712:0619:2323:1702:4103:0204:0306:29
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:1613:0620:2300:1703:4104:0305:0407:29
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:1514:0521:2401:1804:4205:0406:0508:29
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:1515:0522:2402:1805:4306:0507:0609:29
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:1416:0523:2403:1806:4407:0508:0710:29
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:1317:0400:2404:1807:4408:0609:0811:29
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:1318:0401:2405:1908:4509:0710:0912:29
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:1219:0302:2406:1909:4610:0711:1013:29
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:1120:0303:2507:1910:4611:0812:1014:29
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:1121:0304:2508:1911:4712:0913:1115:29
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:1022:0305:2509:2012:4713:0914:1216:29
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:1023:0306:2510:2013:4814:1015:1317:29
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:0900:0207:2511:2014:4815:1116:1318:29
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:0901:0208:2612:2015:4916:1117:1419:29
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:0902:0209:2613:2016:4917:1218:1520:29
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:0903:0210:2614:2117:5018:1219:1521:29
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:0804:0211:2615:2118:5019:1220:1622:29
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:0805:0212:2616:2119:5120:1321:1623:29
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:0806:0213:2717:2120:5121:1322:1700:30
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:0807:0214:2718:2221:5122:1423:1701:30
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:0808:0215:2719:2222:5223:1400:1702:30
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:0809:0216:2720:2223:5200:1401:1803:30
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:0810:0217:2721:2200:5201:1502:1804:30
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:0811:0318:2822:2301:5302:1503:1805:30
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:0812:0319:2823:2302:5303:1504:1906:31