اوقات شرعی به افق درگز
امروز : جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸

امروز
۲۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
اوقات شرعی درگز

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق درگز

شنبه
۲۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
یکشنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
پنجشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
اوقات شرعی تیر ماه به افق درگز
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸03:2105:1312:3516:2919:5820:2021:2223:40
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸04:2206:1313:3617:2920:5821:2022:2200:40
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸05:2207:1414:3618:2921:5822:2023:2201:40
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸06:2208:1415:3619:2922:5823:2000:2202:40
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸07:2309:1416:3620:2923:5800:2001:2203:41
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸08:2310:1417:3721:3000:5901:2002:2204:41
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸09:2411:1518:3722:3001:5902:2003:2205:41
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸10:2412:1519:3723:3002:5903:2004:2206:41
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸11:2513:1620:3700:3003:5904:2005:2207:42
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸12:2514:1621:3701:3004:5805:2006:2208:42
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸13:2615:1722:3802:3005:5806:2007:2209:42
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸14:2616:1723:3803:3106:5807:2008:2110:42
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸15:2717:1800:3804:3107:5808:2009:2111:43
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸16:2818:1801:3805:3108:5809:2010:2112:43
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸17:2919:1902:3806:3109:5810:1911:2113:43
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸18:2920:1903:3807:3110:5811:1912:2014:44
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸19:3021:2004:3908:3111:5712:1913:2015:44
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸20:3122:2005:3909:3112:5713:1914:1916:44
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸21:3223:2106:3910:3113:5714:1815:1917:44
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸22:3300:2207:3911:3114:5615:1816:1818:45
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸23:3401:2208:3912:3215:5616:1717:1819:45
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸00:3502:2309:3913:3216:5517:1718:1720:45
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸01:3603:2410:3914:3217:5518:1619:1621:45
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸02:3704:2411:4015:3218:5519:1620:1622:46
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸03:3805:2512:4016:3219:5420:1521:1523:46
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸04:3906:2613:4017:3220:5321:1522:1400:46
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸05:4007:2614:4018:3221:5322:1423:1301:47
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸06:4108:2715:4019:3222:5223:1300:1202:47
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸07:4209:2816:4020:3223:5200:1301:1103:47
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸08:4410:2917:4021:3100:5101:1202:1104:47
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸09:4511:2918:4022:3101:5002:1103:1005:48