اوقات شرعی به افق درگز
امروز : یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
اوقات شرعی درگز

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق درگز

دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:37
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:24
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:37
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:24
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:37
اوقات شرعی خرداد ماه به افق درگز
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸03:3505:2012:3016:2219:4120:0221:0123:38
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:3406:1913:3017:2220:4221:0322:0200:38
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:3307:1814:3018:2221:4322:0423:0301:38
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:3208:1815:3019:2222:4323:0500:0402:38
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:3109:1716:3120:2223:4400:0501:0503:38
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:3010:1717:3121:2300:4501:0602:0604:38
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:2911:1618:3122:2301:4602:0703:0705:38
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:2912:1619:3123:2302:4603:0804:0806:38
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:2813:1520:3100:2303:4704:0805:0807:37
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:2714:1521:3101:2404:4805:0906:0908:37
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:2615:1422:3102:2405:4806:1007:1009:37
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:2616:1423:3103:2406:4907:1108:1110:37
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:2517:1400:3204:2407:5008:1109:1211:37
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:2418:1301:3205:2408:5009:1210:1312:37
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:2419:1302:3206:2509:5110:1311:1413:37
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:2320:1303:3207:2510:5211:1312:1414:37
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:2321:1304:3208:2511:5212:1413:1515:38
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:2322:1305:3309:2512:5313:1414:1616:38
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:2223:1206:3310:2613:5314:1515:1617:38
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:2200:1207:3311:2614:5415:1616:1718:38
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:2101:1208:3312:2615:5416:1617:1819:38
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:2102:1209:3313:2616:5517:1718:1820:38
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:2103:1210:3414:2717:5518:1719:1921:38
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:2104:1211:3415:2718:5619:1720:1922:38
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:2105:1212:3416:2719:5620:1821:2023:38
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:2106:1213:3417:2720:5621:1822:2000:39
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:2107:1214:3418:2721:5722:1923:2101:39
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:2108:1215:3519:2822:5723:1900:2102:39
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:2109:1216:3520:2823:5700:1901:2103:39
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:2110:1317:3521:2800:5701:1902:2204:39
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:2111:1318:3522:2801:5802:2003:2205:39