اوقات شرعی به افق درگز
امروز : جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
اوقات شرعی درگز

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق درگز

شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:37
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:24
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:37
اوقات شرعی خرداد ماه به افق درگز
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:3505:2012:3016:2219:4120:0221:0123:38
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:3406:1913:3017:2220:4221:0322:0200:38
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:3307:1814:3018:2221:4322:0423:0301:38
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:3208:1815:3019:2222:4423:0500:0402:38
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:3109:1716:3120:2223:4400:0601:0503:38
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:3010:1717:3121:2300:4501:0602:0604:38
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:2911:1618:3122:2301:4602:0703:0705:38
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:2812:1619:3123:2302:4703:0804:0806:38
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:2813:1520:3100:2303:4704:0905:0907:37
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:2714:1521:3101:2404:4805:0906:1008:37
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:2615:1422:3102:2405:4906:1007:1009:37
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:2616:1423:3203:2406:4907:1108:1110:37
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:2517:1400:3204:2407:5008:1109:1211:37
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:2418:1301:3205:2408:5109:1210:1312:37
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:2419:1302:3206:2509:5110:1311:1413:37
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:2320:1303:3207:2510:5211:1312:1514:38
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:2321:1304:3208:2511:5212:1413:1515:38
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:2222:1305:3309:2512:5313:1514:1616:38
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:2223:1206:3310:2613:5314:1515:1717:38
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:2200:1207:3311:2614:5415:1616:1718:38
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:2101:1208:3312:2615:5416:1617:1819:38
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:2102:1209:3313:2616:5517:1718:1820:38
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:2103:1210:3414:2717:5518:1719:1921:38
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:2104:1211:3415:2718:5619:1720:1922:38
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:2105:1212:3416:2719:5620:1821:2023:38
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:2106:1213:3417:2720:5621:1822:2000:39
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:2107:1214:3418:2821:5722:1923:2101:39
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:2108:1215:3519:2822:5723:1900:2102:39
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:2109:1216:3520:2823:5700:1901:2103:39
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:2110:1317:3521:2800:5801:1902:2204:39
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:2111:1318:3522:2801:5802:2003:2205:39