اوقات شرعی به افق حصارخراسان
امروز : یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:37
اوقات شرعی حصارخراسان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق حصارخراسان

دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:37
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:36
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:36
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:36
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:36
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:36
اوقات شرعی خرداد ماه به افق حصارخراسان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸03:3405:1912:2916:2119:4020:0120:5923:37
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:3306:1813:2917:2120:4121:0222:0000:37
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:3207:1714:2918:2121:4222:0323:0101:37
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:3108:1715:2919:2122:4223:0300:0302:37
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:3009:1616:2920:2123:4300:0401:0403:37
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:2910:1617:3021:2200:4401:0502:0504:37
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:2811:1518:3022:2201:4502:0603:0505:36
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:2812:1519:3023:2202:4503:0704:0606:36
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:2713:1420:3000:2203:4604:0705:0707:36
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:2614:1421:3001:2204:4705:0806:0808:36
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:2515:1322:3002:2305:4706:0907:0909:36
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:2516:1323:3003:2306:4807:1008:1010:36
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:2417:1300:3104:2307:4908:1009:1111:36
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:2318:1201:3105:2308:4909:1110:1212:36
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:2319:1202:3106:2409:5010:1211:1213:36
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:2220:1203:3107:2410:5011:1212:1314:36
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:2221:1204:3108:2411:5112:1313:1415:36
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:2122:1105:3109:2412:5213:1314:1516:36
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:2123:1106:3210:2413:5214:1415:1517:37
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:2100:1107:3211:2514:5315:1416:1618:37
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:2001:1108:3212:2515:5316:1517:1719:37
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:2002:1109:3213:2516:5417:1518:1720:37
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:2003:1110:3214:2517:5418:1619:1821:37
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:2004:1111:3315:2618:5419:1620:1822:37
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:2005:1112:3316:2619:5520:1721:1923:37
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:2006:1113:3317:2620:5521:1722:1900:37
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:2007:1114:3318:2621:5622:1723:1901:38
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:2008:1115:3319:2722:5623:1800:2002:38
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:2009:1116:3420:2723:5600:1801:2003:38
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:2010:1217:3421:2700:5601:1802:2004:38
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:2011:1218:3422:2701:5702:1903:2105:38