اوقات شرعی به افق حصارخراسان
امروز : پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:37
اوقات شرعی حصارخراسان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق حصارخراسان

جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:37
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:37
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:37
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:36
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:36
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:36
اوقات شرعی خرداد ماه به افق حصارخراسان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:3405:1812:2916:2119:4020:0121:0023:37
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:3306:1813:2917:2120:4121:0222:0100:37
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:3207:1714:2918:2121:4222:0323:0201:37
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:3108:1715:2919:2122:4223:0400:0302:37
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:3009:1616:2920:2123:4300:0401:0403:37
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:2910:1517:3021:2200:4401:0502:0504:37
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:2811:1518:3022:2201:4502:0603:0605:36
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:2712:1419:3023:2202:4503:0704:0706:36
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:2713:1420:3000:2203:4604:0805:0807:36
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:2614:1421:3001:2204:4705:0806:0808:36
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:2515:1322:3002:2305:4806:0907:0909:36
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:2416:1323:3003:2306:4807:1008:1010:36
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:2417:1300:3104:2307:4908:1009:1111:36
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:2318:1201:3105:2308:4909:1110:1212:36
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:2319:1202:3106:2409:5010:1211:1313:36
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:2220:1203:3107:2410:5111:1212:1314:36
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:2221:1204:3108:2411:5112:1313:1415:36
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:2122:1105:3109:2412:5213:1314:1516:37
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:2123:1106:3210:2513:5214:1415:1517:37
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:2100:1107:3211:2514:5315:1516:1618:37
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:2001:1108:3212:2515:5316:1517:1719:37
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:2002:1109:3213:2516:5417:1518:1720:37
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:2003:1110:3214:2517:5418:1619:1821:37
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:2004:1111:3315:2618:5519:1620:1822:37
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:2005:1112:3316:2619:5520:1721:1923:37
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:2006:1113:3317:2620:5521:1722:1900:37
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:2007:1114:3318:2621:5622:1723:2001:38
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:2008:1115:3419:2722:5623:1800:2002:38
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:2009:1116:3420:2723:5600:1801:2003:38
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:2010:1217:3421:2700:5601:1802:2004:38
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:2011:1218:3422:2701:5702:1903:2105:38