اوقات شرعی به افق قاسم آباد
امروز : شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
اوقات شرعی قاسم آباد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق قاسم آباد

یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
اوقات شرعی خرداد ماه به افق قاسم آباد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:4605:2412:2716:1319:3119:5120:4623:38
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:4506:2313:2717:1320:3120:5121:4600:38
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:4407:2314:2718:1321:3221:5222:4701:38
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:4408:2215:2719:1322:3322:5323:4802:38
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:4309:2216:2820:1323:3423:5400:4903:38
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:4210:2117:2821:1300:3400:5401:5004:38
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:4111:2118:2822:1401:3501:5502:5105:38
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:4112:2119:2823:1402:3602:5603:5206:38
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:4013:2020:2800:1403:3603:5604:5307:38
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:3914:2021:2801:1404:3704:5705:5308:38
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:3915:2022:2802:1405:3705:5806:5409:38
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:3816:1923:2803:1406:3806:5807:5510:38
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:3817:1900:2904:1507:3907:5908:5611:38
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:3718:1901:2905:1508:3909:0009:5612:38
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:3719:1802:2906:1509:4010:0010:5713:38
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:3720:1803:2907:1510:4011:0111:5814:38
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:3621:1804:2908:1511:4112:0112:5815:38
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:3622:1805:3009:1612:4113:0213:5916:39
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:3623:1806:3010:1613:4214:0215:0017:39
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:3500:1807:3011:1614:4215:0316:0018:39
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:3501:1808:3012:1615:4316:0317:0119:39
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:3502:1809:3013:1616:4317:0418:0120:39
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:3503:1810:3114:1717:4318:0419:0221:39
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:3504:1811:3115:1718:4419:0520:0222:39
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:3505:1812:3116:1719:4420:0521:0323:39
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:3506:1813:3117:1720:4521:0522:0300:40
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:3507:1814:3118:1721:4522:0623:0301:40
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:3508:1815:3219:1822:4523:0600:0402:40
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:3509:1816:3220:1823:4500:0601:0403:40
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:3510:1817:3221:1800:4601:0602:0404:40
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:3511:1918:3222:1801:4602:0703:0405:41