اوقات شرعی به افق چناران
امروز : شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
اوقات شرعی چناران

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق چناران

یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
اوقات شرعی خرداد ماه به افق چناران
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:3905:2112:3016:2019:3920:0020:5723:39
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:3806:2113:3017:2020:4021:0121:5800:39
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:3707:2014:3018:2121:4122:0222:5901:39
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:3608:2015:3019:2122:4223:0200:0002:39
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:3509:1916:3120:2123:4200:0301:0103:39
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:3410:1917:3121:2100:4301:0402:0204:39
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:3311:1818:3122:2101:4402:0503:0305:39
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:3312:1819:3123:2202:4403:0504:0406:38
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:3213:1720:3100:2203:4504:0605:0507:38
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:3114:1721:3101:2204:4605:0706:0608:38
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:3015:1722:3102:2205:4606:0807:0709:38
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:3016:1623:3103:2206:4707:0808:0810:38
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:2917:1600:3204:2307:4808:0909:0811:38
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:2918:1601:3205:2308:4809:1010:0912:38
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:2819:1502:3206:2309:4910:1011:1013:39
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:2820:1503:3207:2310:4911:1112:1114:39
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:2721:1504:3208:2311:5012:1113:1115:39
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:2722:1505:3309:2412:5113:1214:1216:39
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:2723:1506:3310:2413:5114:1215:1317:39
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:2600:1407:3311:2414:5215:1316:1318:39
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:2601:1408:3312:2415:5216:1317:1419:39
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:2602:1409:3313:2516:5217:1418:1420:39
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:2603:1410:3414:2517:5318:1419:1521:39
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:2504:1411:3415:2518:5319:1520:1522:39
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:2505:1412:3416:2519:5420:1521:1623:40
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:2506:1413:3417:2520:5421:1622:1600:40
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:2507:1514:3418:2621:5422:1623:1701:40
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:2508:1515:3519:2622:5523:1600:1702:40
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:2509:1516:3520:2623:5500:1601:1703:40
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:2610:1517:3521:2600:5501:1702:1804:40
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:2611:1518:3522:2701:5502:1703:1805:41