اوقات شرعی به افق کدکن
امروز : جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
اوقات شرعی کدکن

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق کدکن

شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
اوقات شرعی خرداد ماه به افق کدکن
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:4505:2512:3116:1919:3819:5820:5423:41
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:4406:2413:3117:1920:3820:5921:5500:41
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:4307:2414:3118:1921:3922:0022:5601:41
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:4208:2315:3119:2022:4023:0023:5702:41
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:4109:2316:3220:2023:4100:0100:5803:41
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:4010:2217:3221:2000:4101:0201:5904:41
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:3911:2218:3222:2001:4202:0303:0005:41
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:3912:2119:3223:2002:4303:0304:0106:41
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:3813:2120:3200:2103:4304:0405:0207:41
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:3714:2121:3201:2104:4405:0506:0208:41
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:3715:2022:3202:2105:4506:0507:0309:41
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:3616:2023:3203:2106:4507:0608:0410:41
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:3617:2000:3304:2107:4608:0709:0511:41
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:3518:1901:3305:2108:4609:0710:0612:41
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:3519:1902:3306:2209:4710:0811:0613:41
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:3420:1903:3307:2210:4811:0812:0714:41
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:3421:1904:3308:2211:4812:0913:0815:41
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:3322:1905:3409:2212:4913:1014:0816:41
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:3323:1806:3410:2313:4914:1015:0917:41
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:3300:1807:3411:2314:5015:1116:1018:41
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:3301:1808:3412:2315:5016:1117:1019:41
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:3202:1809:3413:2316:5017:1218:1120:41
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:3203:1810:3514:2317:5118:1219:1121:42
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:3204:1811:3515:2418:5119:1220:1222:42
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:3205:1812:3516:2419:5220:1321:1223:42
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:3206:1813:3517:2420:5221:1322:1200:42
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:3207:1814:3518:2421:5222:1323:1301:42
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:3208:1915:3619:2522:5323:1400:1302:42
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:3209:1916:3620:2523:5300:1401:1303:43
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:3210:1917:3621:2500:5301:1402:1404:43
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:3311:1918:3622:2501:5302:1503:1405:43