اوقات شرعی به افق کدکن
امروز : یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
اوقات شرعی کدکن

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق کدکن

دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
اوقات شرعی خرداد ماه به افق کدکن
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸03:4505:2512:3116:1919:3719:5820:5423:41
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:4406:2513:3117:1920:3820:5921:5500:41
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:4307:2414:3118:1921:3921:5922:5601:41
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:4208:2315:3119:2022:4023:0023:5702:41
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:4109:2316:3120:2023:4000:0100:5803:41
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:4010:2217:3221:2000:4101:0201:5904:41
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:4011:2218:3222:2001:4202:0203:0005:41
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:3912:2119:3223:2002:4203:0304:0106:41
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:3813:2120:3200:2003:4304:0405:0107:41
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:3814:2121:3201:2104:4405:0506:0208:41
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:3715:2022:3202:2105:4406:0507:0309:41
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:3616:2023:3203:2106:4507:0608:0410:41
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:3617:2000:3304:2107:4608:0709:0511:41
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:3518:1901:3305:2108:4609:0710:0512:41
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:3519:1902:3306:2209:4710:0811:0613:41
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:3420:1903:3307:2210:4711:0812:0714:41
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:3421:1904:3308:2211:4812:0913:0815:41
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:3422:1905:3309:2212:4813:0914:0816:41
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:3323:1906:3410:2213:4914:1015:0917:41
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:3300:1807:3411:2314:4915:1016:0918:41
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:3301:1808:3412:2315:5016:1117:1019:41
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:3202:1809:3413:2316:5017:1118:1020:41
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:3203:1810:3414:2317:5118:1219:1121:42
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:3204:1811:3515:2418:5119:1220:1122:42
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:3205:1812:3516:2419:5220:1321:1223:42
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:3206:1813:3517:2420:5221:1322:1200:42
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:3207:1814:3518:2421:5222:1323:1301:42
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:3208:1915:3619:2422:5323:1400:1302:42
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:3209:1916:3620:2523:5300:1401:1303:43
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:3210:1917:3621:2500:5301:1402:1404:43
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:3311:1918:3622:2501:5302:1403:1405:43