اوقات شرعی به افق تلخ بخش گلبو
امروز : دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
اوقات شرعی تلخ بخش گلبو

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق تلخ بخش گلبو

سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
یکشنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
اوقات شرعی خرداد ماه به افق تلخ بخش گلبو
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸03:4405:2512:3116:1919:3819:5820:5523:41
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:4306:2413:3117:2020:3920:5921:5600:41
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:4307:2414:3118:2021:3922:0022:5601:41
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:4208:2315:3119:2022:4023:0123:5702:41
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:4109:2316:3220:2023:4100:0100:5803:41
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:4010:2217:3221:2000:4101:0201:5904:41
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:3911:2218:3222:2001:4202:0303:0005:41
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:3812:2119:3223:2102:4303:0404:0106:41
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:3813:2120:3200:2103:4404:0405:0207:41
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:3714:2021:3201:2104:4405:0506:0308:41
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:3615:2022:3202:2105:4506:0607:0409:41
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:3616:2023:3203:2106:4507:0608:0410:41
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:3517:1900:3304:2207:4608:0709:0511:41
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:3518:1901:3305:2208:4709:0810:0612:41
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:3419:1902:3306:2209:4710:0811:0713:41
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:3420:1903:3307:2210:4811:0912:0714:41
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:3321:1904:3308:2211:4812:0913:0815:41
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:3322:1805:3409:2312:4913:1014:0916:41
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:3323:1806:3410:2313:4914:1015:0917:41
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:3200:1807:3411:2314:5015:1116:1018:41
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:3201:1808:3412:2315:5016:1117:1119:41
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:3202:1809:3413:2316:5117:1218:1120:41
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:3203:1810:3514:2417:5118:1219:1221:41
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:3204:1811:3515:2418:5219:1320:1222:42
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:3205:1812:3516:2419:5220:1321:1223:42
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:3206:1813:3517:2420:5221:1322:1300:42
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:3207:1814:3518:2521:5322:1423:1301:42
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:3208:1815:3619:2522:5323:1400:1402:42
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:3209:1816:3620:2523:5300:1401:1403:42
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:3210:1917:3621:2500:5301:1502:1404:43
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:3211:1918:3622:2501:5402:1503:1405:43