اوقات شرعی به افق بایگ
امروز : جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
اوقات شرعی بایگ

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بایگ

شنبه
۴ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
یکشنبه
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
اوقات شرعی خرداد ماه به افق بایگ
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸03:4505:2512:3016:1819:3619:5620:5223:41
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:4406:2413:3117:1820:3720:5721:5300:41
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:4307:2414:3118:1821:3821:5822:5401:41
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:4308:2315:3119:1822:3822:5923:5502:40
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:4209:2316:3120:1923:3900:0000:5603:40
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:4110:2217:3121:1900:4001:0001:5704:40
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:4011:2218:3122:1901:4002:0102:5805:40
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:3912:2119:3123:1902:4103:0203:5906:40
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:3913:2120:3100:1903:4204:0205:0007:40
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:3814:2121:3101:1904:4205:0306:0008:40
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:3715:2022:3202:2005:4306:0407:0109:40
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:3716:2023:3203:2006:4407:0408:0210:40
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:3617:2000:3204:2007:4408:0509:0311:40
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:3618:1901:3205:2008:4509:0610:0412:40
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:3519:1902:3206:2009:4510:0611:0413:40
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:3520:1903:3207:2110:4611:0712:0514:40
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:3521:1904:3308:2111:4712:0713:0615:41
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:3422:1905:3309:2112:4713:0814:0616:41
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:3423:1906:3310:2113:4814:0915:0717:41
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:3400:1807:3311:2114:4815:0916:0818:41
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:3301:1808:3312:2215:4916:1017:0819:41
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:3302:1809:3413:2216:4917:1018:0920:41
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:3303:1810:3414:2217:4918:1019:0921:41
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:3304:1811:3415:2218:5019:1120:1022:41
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:3305:1812:3416:2319:5020:1121:1023:41
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:3306:1813:3417:2320:5121:1222:1100:42
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:3307:1814:3518:2321:5122:1223:1101:42
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:3308:1915:3519:2322:5123:1200:1102:42
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:3309:1916:3520:2323:5100:1301:1203:42
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:3310:1917:3521:2400:5201:1302:1204:42
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:3311:1918:3622:2401:5202:1303:1205:43