اوقات شرعی به افق اسدآباد خراسان
امروز : چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
اوقات شرعی اسدآباد خراسان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق اسدآباد خراسان

پنجشنبه
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
اوقات شرعی خرداد ماه به افق اسدآباد خراسان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:4305:2312:2916:1719:3619:5620:5223:39
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:4206:2213:2917:1720:3720:5721:5300:39
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:4107:2214:2918:1821:3721:5822:5401:39
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:4008:2115:2919:1822:3822:5823:5502:39
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:3909:2116:3020:1823:3923:5900:5603:39
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:3810:2017:3021:1800:3901:0001:5704:39
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:3711:2018:3022:1801:4002:0102:5805:39
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:3712:1919:3023:1802:4103:0103:5906:39
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:3613:1920:3000:1903:4104:0205:0007:39
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:3514:1921:3001:1904:4205:0306:0108:39
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:3515:1822:3002:1905:4306:0407:0109:39
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:3416:1823:3103:1906:4307:0408:0210:39
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:3417:1800:3104:1907:4408:0509:0311:39
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:3318:1701:3105:2008:4509:0510:0412:39
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:3319:1702:3106:2009:4510:0611:0413:39
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:3220:1703:3107:2010:4611:0712:0514:39
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:3221:1704:3108:2011:4612:0713:0615:39
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:3122:1705:3209:2012:4713:0814:0616:39
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:3123:1706:3210:2113:4714:0815:0717:39
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:3100:1607:3211:2114:4815:0916:0818:39
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:3101:1608:3212:2115:4816:0917:0819:39
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:3002:1609:3213:2116:4917:1018:0920:39
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:3003:1610:3314:2217:4918:1019:0921:40
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:3004:1611:3315:2218:4919:1120:1022:40
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:3005:1612:3316:2219:5020:1121:1023:40
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:3006:1613:3317:2220:5021:1122:1100:40
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:3007:1714:3318:2221:5022:1223:1101:40
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:3008:1715:3419:2322:5123:1200:1102:40
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:3009:1716:3420:2323:5100:1201:1203:41
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:3010:1717:3421:2300:5101:1202:1204:41
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:3111:1718:3422:2301:5102:1303:1205:41