اوقات شرعی به افق شورستان
امروز : یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:32
اوقات شرعی شورستان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق شورستان

دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:32
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:32
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:32
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:32
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:32
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:32
اوقات شرعی خرداد ماه به افق شورستان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸03:3605:1612:2316:1119:2919:5020:4623:32
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:3506:1613:2317:1120:3020:5021:4700:32
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:3407:1514:2318:1121:3121:5122:4801:32
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:3308:1515:2319:1122:3122:5223:4902:32
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:3209:1416:2320:1123:3223:5300:5003:32
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:3110:1417:2321:1200:3300:5301:5104:32
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:3111:1318:2322:1201:3401:5402:5205:32
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:3012:1319:2323:1202:3402:5503:5206:32
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:2913:1220:2300:1203:3503:5604:5307:32
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:2814:1221:2401:1204:3604:5605:5408:32
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:2815:1122:2402:1305:3605:5706:5509:32
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:2716:1123:2403:1306:3706:5807:5610:32
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:2717:1100:2404:1307:3707:5808:5711:32
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:2618:1101:2405:1308:3808:5909:5712:32
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:2619:1002:2406:1309:3910:0010:5813:32
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:2520:1003:2507:1410:3911:0011:5914:32
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:2521:1004:2508:1411:4012:0112:5915:32
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:2422:1005:2509:1412:4013:0114:0016:32
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:2423:1006:2510:1413:4114:0215:0117:32
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:2400:1007:2511:1414:4115:0216:0118:32
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:2401:0908:2512:1515:4216:0317:0219:33
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:2302:0909:2613:1516:4217:0318:0220:33
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:2303:0910:2614:1517:4318:0419:0321:33
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:2304:0911:2615:1518:4319:0420:0322:33
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:2305:0912:2616:1619:4320:0421:0423:33
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:2306:1013:2717:1620:4421:0522:0400:33
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:2307:1014:2718:1621:4422:0523:0501:33
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:2308:1015:2719:1622:4423:0500:0502:34
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:2309:1016:2720:1623:4500:0601:0503:34
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:2310:1017:2721:1700:4501:0602:0604:34
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:2311:1018:2822:1701:4502:0603:0605:34