اوقات شرعی به افق شورستان
امروز : شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

امروز
۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
اوقات شرعی شورستان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق شورستان

یکشنبه
۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:45
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
دوشنبه
۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:43
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
سه شنبه
۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:42
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
چهارشنبه
۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
پنجشنبه
۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
جمعه
۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
اوقات شرعی اردیبهشت ماه به افق شورستان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/2/1شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷04:1605:4612:2516:0719:0419:2320:1323:40
1397/2/2یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷05:1406:4513:2417:0720:0520:2421:1400:40
1397/2/3دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷06:1307:4314:2418:0721:0621:2522:1501:39
1397/2/4سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷07:1108:4215:2419:0722:0622:2523:1702:39
1397/2/5چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷08:1009:4116:2420:0723:0723:2600:1803:39
1397/2/6پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷09:0810:4017:2421:0700:0800:2701:1904:38
1397/2/7جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷10:0711:3918:2422:0801:0901:2802:2005:38
1397/2/8شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷11:0512:3819:2323:0802:1002:2903:2106:38
1397/2/9یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷12:0413:3620:2300:0803:1103:3004:2207:37
1397/2/10دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷13:0314:3521:2301:0804:1204:3105:2308:37
1397/2/11سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷14:0115:3422:2302:0805:1205:3206:2409:37
1397/2/12چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷15:0016:3323:2303:0806:1306:3307:2510:36
1397/2/13پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷15:5817:3200:2304:0807:1407:3308:2611:36
1397/2/14جمعه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷16:5718:3101:2305:0808:1508:3409:2712:36
1397/2/15شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷17:5619:3002:2306:0809:1609:3510:2813:36
1397/2/16یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷18:5420:2903:2307:0910:1710:3611:2914:35
1397/2/17دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷19:5321:2804:2208:0911:1711:3712:3015:35
1397/2/18سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷20:5222:2705:2209:0912:1812:3813:3216:35
1397/2/19چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷21:5023:2606:2210:0913:1913:3914:3317:35
1397/2/20پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷22:4900:2507:2211:0914:2014:4015:3418:34
1397/2/21جمعه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷23:4801:2408:2212:0915:2115:4116:3519:34
1397/2/22شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷00:4602:2409:2213:0916:2116:4117:3620:34
1397/2/23یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷01:4503:2310:2214:0917:2217:4218:3721:34
1397/2/24دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷02:4404:2211:2215:1018:2318:4319:3822:34
1397/2/25سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷03:4305:2112:2216:1019:2419:4420:3923:33
1397/2/26چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷04:4206:2013:2217:1020:2520:4521:4000:33
1397/2/27پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷05:4107:2014:2218:1021:2621:4622:4101:33
1397/2/28جمعه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷06:4008:1915:2219:1022:2622:4623:4202:33
1397/2/29شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷07:3909:1816:2220:1023:2723:4700:4303:33
1397/2/30یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷08:3810:1717:2221:1000:2800:4801:4404:33
1397/2/31دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷09:3711:1718:2322:1101:2901:4902:4505:33