اوقات شرعی به افق تایباد
امروز : چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:36
اوقات شرعی تایباد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق تایباد

پنجشنبه
۳۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:36
جمعه
۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:37
شنبه
۲ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:37
یکشنبه
۳ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:37
دوشنبه
۴ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:37
سه شنبه
۵ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
اوقات شرعی خرداد ماه به افق تایباد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:4105:1912:2416:1019:2819:4820:4323:34
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:4006:1913:2417:1020:2920:4921:4400:34
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:3907:1814:2418:1021:2921:5022:4501:34
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:3808:1815:2419:1022:3022:5023:4602:34
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:3709:1716:2420:1023:3123:5100:4703:34
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:3710:1717:2421:1100:3100:5201:4804:34
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:3611:1618:2422:1101:3201:5202:4905:34
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:3512:1619:2423:1102:3302:5303:5006:34
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:3513:1620:2400:1103:3303:5404:5007:34
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:3414:1521:2501:1104:3404:5505:5108:34
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:3315:1522:2502:1105:3505:5506:5209:34
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:3316:1523:2503:1206:3506:5607:5310:34
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:3217:1400:2504:1207:3607:5608:5411:34
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:3218:1401:2505:1208:3608:5709:5412:34
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:3119:1402:2506:1209:3709:5810:5513:34
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:3120:1403:2607:1210:3810:5811:5614:34
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:3121:1404:2608:1311:3811:5912:5615:34
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:3022:1305:2609:1312:3912:5913:5716:34
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:3023:1306:2610:1313:3914:0014:5817:35
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:3000:1307:2611:1314:4015:0015:5818:35
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:3001:1308:2712:1315:4016:0116:5919:35
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:2902:1309:2713:1416:4017:0117:5920:35
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:2903:1310:2714:1417:4118:0219:0021:35
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:2904:1311:2715:1418:4119:0220:0022:35
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:2905:1312:2716:1419:4220:0221:0123:35
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:2906:1313:2817:1420:4221:0322:0100:36
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:2907:1314:2818:1521:4222:0323:0101:36
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:2908:1315:2819:1522:4323:0300:0202:36
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:2909:1416:2820:1523:4300:0401:0203:36
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:2910:1417:2821:1500:4301:0402:0204:36
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:3011:1418:2922:1601:4302:0403:0205:36