اوقات شرعی به افق دهانه قلعه
امروز : دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۵ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:55
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:46
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:55
اوقات شرعی دهانه قلعه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق دهانه قلعه

سه شنبه
۲۶ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:56
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:46
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:55
چهارشنبه
۲۷ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:46
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:55
پنجشنبه
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:58
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:46
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:55
جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:46
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:55
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:46
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:56
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:46
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:56
اوقات شرعی تیر ماه به افق دهانه قلعه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷03:3905:2512:4116:3019:5820:1921:1823:49
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷04:4006:2513:4217:3020:5821:1922:1800:49
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷05:4007:2614:4218:3021:5822:1923:1801:49
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷06:4008:2615:4219:3022:5823:1900:1802:49
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷07:4109:2616:4220:3123:5800:1901:1803:49
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷08:4110:2717:4221:3100:5801:1902:1804:50
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷09:4111:2718:4322:3101:5802:1903:1805:50
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷10:4212:2719:4323:3102:5803:1904:1806:50
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷11:4213:2820:4300:3103:5804:1905:1807:50
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷12:4314:2821:4301:3204:5805:1906:1808:51
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷13:4415:2922:4302:3205:5806:1907:1809:51
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷14:4416:2923:4403:3206:5807:1908:1710:51
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷15:4517:3000:4404:3207:5808:1909:1711:51
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷16:4618:3001:4405:3208:5809:1910:1712:52
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷17:4619:3102:4406:3209:5810:1911:1713:52
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷18:4720:3103:4407:3210:5711:1812:1614:52
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷19:4821:3204:4508:3311:5712:1813:1615:53
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷20:4922:3205:4509:3312:5713:1814:1516:53
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷21:4923:3306:4510:3313:5714:1715:1517:53
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷22:5000:3307:4511:3314:5615:1716:1418:53
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷23:5101:3408:4512:3315:5616:1717:1419:54
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷00:5202:3509:4513:3316:5617:1618:1320:54
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷01:5303:3510:4514:3317:5518:1619:1321:54
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷02:5404:3611:4515:3318:5519:1520:1222:54
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷03:5505:3612:4616:3319:5420:1521:1123:55
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷04:5606:3713:4617:3320:5421:1422:1100:55
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷05:5707:3814:4618:3321:5322:1423:1001:55
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷06:5808:3815:4619:3322:5323:1300:0902:55
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷07:5909:3916:4620:3323:5200:1201:0803:55
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:0010:4017:4621:3300:5201:1202:0804:56
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:0111:4118:4622:3301:5102:1103:0705:56