اوقات شرعی به افق درونه
امروز : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:41
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:29
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
اوقات شرعی درونه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق درونه

سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:41
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:29
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
اوقات شرعی خرداد ماه به افق درونه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸03:5305:3212:3716:2419:4220:0220:5823:47
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:5206:3113:3717:2420:4321:0321:5900:47
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:5107:3114:3718:2421:4422:0423:0001:47
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:5008:3015:3719:2522:4423:0500:0102:47
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:4909:3016:3720:2523:4500:0601:0203:47
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:4810:2917:3721:2500:4601:0602:0304:47
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:4811:2918:3822:2501:4702:0703:0405:47
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:4712:2819:3823:2502:4703:0804:0506:47
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:4613:2820:3800:2503:4804:0805:0507:47
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:4614:2821:3801:2604:4805:0906:0608:47
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:4515:2722:3802:2605:4906:1007:0709:47
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:4416:2723:3803:2606:5007:1008:0810:47
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:4417:2700:3804:2607:5008:1109:0911:47
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:4318:2601:3905:2608:5109:1210:0912:47
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:4319:2602:3906:2709:5110:1211:1013:47
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:4220:2603:3907:2710:5211:1312:1114:47
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:4221:2604:3908:2711:5312:1313:1115:47
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:4222:2605:3909:2712:5313:1414:1216:47
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:4123:2606:3910:2713:5414:1415:1317:47
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:4100:2507:4011:2814:5415:1516:1318:48
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:4101:2508:4012:2815:5516:1517:1419:48
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:4102:2509:4013:2816:5517:1618:1420:48
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:4003:2510:4014:2817:5518:1619:1521:48
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:4004:2511:4115:2818:5619:1720:1522:48
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:4005:2512:4116:2919:5620:1721:1623:48
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:4006:2513:4117:2920:5721:1722:1600:48
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:4007:2614:4118:2921:5722:1823:1701:49
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:4008:2615:4119:2922:5723:1800:1702:49
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:4009:2616:4220:3023:5700:1801:1703:49
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:4110:2617:4221:3000:5801:1902:1704:49
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:4111:2618:4222:3001:5802:1903:1805:49