اوقات شرعی به افق درونه
امروز : سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۲۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
اوقات شرعی درونه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق درونه

چهارشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
پنجشنبه
۳۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
جمعه
۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
شنبه
۲ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:43
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
یکشنبه
۳ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:43
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
دوشنبه
۴ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:43
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
اوقات شرعی خرداد ماه به افق درونه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:5205:3212:3716:2419:4220:0320:5823:47
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:5106:3113:3717:2420:4321:0321:5900:47
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:5107:3114:3718:2421:4422:0423:0001:47
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:5008:3015:3719:2522:4523:0500:0102:47
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:4909:3016:3720:2523:4500:0601:0203:47
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:4810:2917:3721:2500:4601:0602:0304:47
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:4711:2918:3822:2501:4702:0703:0405:47
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:4712:2819:3823:2502:4703:0804:0506:47
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:4613:2820:3800:2503:4804:0905:0607:47
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:4514:2821:3801:2604:4905:0906:0608:47
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:4515:2722:3802:2605:4906:1007:0709:47
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:4416:2723:3803:2606:5007:1108:0810:47
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:4417:2700:3804:2607:5008:1109:0911:47
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:4318:2601:3905:2608:5109:1210:1012:47
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:4319:2602:3906:2709:5210:1211:1013:47
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:4220:2603:3907:2710:5211:1312:1114:47
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:4221:2604:3908:2711:5312:1413:1215:47
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:4222:2605:3909:2712:5313:1414:1216:47
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:4123:2606:4010:2713:5414:1515:1317:47
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:4100:2507:4011:2814:5415:1516:1318:48
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:4101:2508:4012:2815:5516:1617:1419:48
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:4102:2509:4013:2816:5517:1618:1420:48
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:4003:2510:4014:2817:5518:1619:1521:48
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:4004:2511:4115:2818:5619:1720:1522:48
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:4005:2512:4116:2919:5620:1721:1623:48
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:4006:2513:4117:2920:5721:1822:1600:48
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:4007:2614:4118:2921:5722:1823:1701:49
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:4008:2615:4119:2922:5723:1800:1702:49
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:4009:2616:4220:3023:5700:1801:1703:49
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:4110:2617:4221:3000:5801:1902:1804:49
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:4111:2618:4222:3001:5802:1903:1805:49