اوقات شرعی به افق نهبندان
امروز : پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:55
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
اوقات شرعی نهبندان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق نهبندان

جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:55
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:54
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
اوقات شرعی خرداد ماه به افق نهبندان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:5705:3012:2616:0619:2419:4320:3523:40
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:5606:2913:2717:0620:2420:4421:3600:40
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:5507:2914:2718:0621:2521:4422:3701:40
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:5508:2815:2719:0722:2622:4523:3702:40
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:5409:2816:2720:0723:2623:4600:3803:40
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:5310:2717:2721:0700:2700:4601:3904:40
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:5311:2718:2722:0701:2701:4702:4005:40
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:5212:2719:2723:0702:2802:4703:4106:40
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:5213:2620:2700:0703:2903:4804:4107:40
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:5114:2621:2801:0704:2904:4905:4208:40
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:5115:2622:2802:0705:3005:4906:4309:40
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:5016:2523:2803:0706:3006:5007:4310:40
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:5017:2500:2804:0807:3107:5008:4411:40
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:4918:2501:2805:0808:3108:5109:4512:40
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:4919:2502:2806:0809:3209:5210:4513:40
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:4920:2503:2807:0810:3210:5211:4614:40
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:4821:2504:2908:0811:3311:5312:4715:41
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:4822:2505:2909:0812:3312:5313:4716:41
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:4823:2406:2910:0813:3413:5314:4817:41
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:4800:2407:2911:0914:3414:5415:4818:41
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:4801:2408:2912:0915:3515:5416:4919:41
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:4702:2409:3013:0916:3516:5517:4920:41
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:4703:2410:3014:0917:3517:5518:5021:41
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:4704:2411:3015:0918:3618:5619:5022:42
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:4705:2512:3016:1019:3619:5620:5023:42
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:4706:2513:3117:1020:3620:5621:5100:42
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:4707:2514:3118:1021:3721:5722:5101:42
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:4708:2515:3119:1022:3722:5723:5102:42
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:4809:2516:3120:1023:3723:5700:5203:42
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:4810:2517:3121:1100:3800:5701:5204:43
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:4811:2518:3222:1101:3801:5802:5205:43