اوقات شرعی به افق نهبندان
امروز : دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
اوقات شرعی نهبندان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق نهبندان

سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
یکشنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
اوقات شرعی خرداد ماه به افق نهبندان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸03:5705:3012:2616:0619:2419:4320:3523:40
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:5606:2913:2717:0620:2420:4321:3600:40
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:5507:2914:2718:0621:2521:4422:3601:40
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:5508:2815:2719:0622:2522:4523:3702:40
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:5409:2816:2720:0723:2623:4500:3803:40
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:5310:2717:2721:0700:2700:4601:3904:40
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:5311:2718:2722:0701:2701:4702:4005:40
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:5212:2719:2723:0702:2802:4703:4006:40
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:5213:2620:2700:0703:2903:4804:4107:40
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:5114:2621:2701:0704:2904:4905:4208:40
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:5115:2622:2802:0705:3005:4906:4309:40
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:5016:2623:2803:0706:3006:5007:4310:40
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:5017:2500:2804:0707:3107:5008:4411:40
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:4918:2501:2805:0808:3108:5109:4512:40
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:4919:2502:2806:0809:3209:5110:4513:40
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:4920:2503:2807:0810:3210:5211:4614:40
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:4821:2504:2908:0811:3311:5212:4615:41
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:4822:2505:2909:0812:3312:5313:4716:41
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:4823:2406:2910:0813:3413:5314:4717:41
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:4800:2407:2911:0914:3414:5415:4818:41
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:4801:2408:2912:0915:3515:5416:4919:41
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:4702:2409:3013:0916:3516:5517:4920:41
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:4703:2410:3014:0917:3517:5518:4921:41
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:4704:2411:3015:0918:3618:5519:5022:41
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:4705:2412:3016:1019:3619:5620:5023:42
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:4706:2513:3017:1020:3620:5621:5100:42
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:4707:2514:3118:1021:3721:5722:5101:42
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:4708:2515:3119:1022:3722:5723:5102:42
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:4809:2516:3120:1023:3723:5700:5203:42
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:4810:2517:3121:1100:3800:5701:5204:43
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:4811:2518:3222:1101:3801:5802:5205:43