اوقات شرعی به افق مزارسیدعلی
امروز : یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
اوقات شرعی مزارسیدعلی

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق مزارسیدعلی

دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
اوقات شرعی خرداد ماه به افق مزارسیدعلی
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:5505:2912:2716:0919:2619:4520:3823:40
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:5406:2813:2717:0920:2720:4621:3900:40
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:5307:2814:2818:0921:2721:4722:4001:40
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:5308:2715:2819:0922:2822:4823:4102:40
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:5209:2716:2820:0923:2923:4800:4203:40
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:5110:2717:2821:0900:2900:4901:4204:40
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:5111:2618:2822:0901:3001:5002:4305:40
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:5012:2619:2823:0902:3102:5003:4406:40
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:4913:2520:2800:0903:3103:5104:4507:40
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:4914:2521:2801:1004:3204:5105:4508:40
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:4815:2522:2802:1005:3205:5206:4609:40
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:4816:2523:2903:1006:3306:5307:4710:40
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:4717:2400:2904:1007:3307:5308:4711:40
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:4718:2401:2905:1008:3408:5409:4812:41
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:4719:2402:2906:1009:3409:5410:4913:41
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:4620:2403:2907:1010:3510:5511:4914:41
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:4621:2404:3008:1111:3511:5512:5015:41
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:4622:2405:3009:1112:3612:5613:5116:41
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:4623:2406:3010:1113:3613:5614:5117:41
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:4500:2307:3011:1114:3714:5715:5218:41
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:4501:2308:3012:1115:3715:5716:5219:41
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:4502:2309:3113:1216:3816:5817:5320:41
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:4503:2310:3114:1217:3817:5818:5321:42
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:4504:2311:3115:1218:3818:5819:5422:42
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:4505:2412:3116:1219:3919:5920:5423:42
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:4506:2413:3117:1220:3920:5921:5400:42
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:4507:2414:3218:1321:3921:5922:5501:42
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:4508:2415:3219:1322:4023:0023:5502:42
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:4509:2416:3220:1323:4000:0000:5503:43
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:4510:2417:3221:1300:4001:0001:5604:43
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:4611:2418:3222:1301:4002:0002:5605:43