اوقات شرعی به افق مزارسیدعلی
امروز : دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
اوقات شرعی مزارسیدعلی

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق مزارسیدعلی

سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
یکشنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
اوقات شرعی خرداد ماه به افق مزارسیدعلی
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸03:5505:2912:2716:0919:2619:4520:3823:40
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:5406:2813:2717:0920:2720:4621:3900:40
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:5307:2814:2718:0921:2721:4722:4001:40
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:5308:2815:2819:0922:2822:4723:4102:40
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:5209:2716:2820:0923:2923:4800:4103:40
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:5110:2717:2821:0900:2900:4901:4204:40
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:5111:2618:2822:0901:3001:4902:4305:40
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:5012:2619:2823:0902:3002:5003:4406:40
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:5013:2620:2800:0903:3103:5104:4407:40
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:4914:2521:2801:1004:3204:5105:4508:40
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:4915:2522:2802:1005:3205:5206:4609:40
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:4816:2523:2903:1006:3306:5207:4710:40
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:4817:2400:2904:1007:3307:5308:4711:40
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:4718:2401:2905:1008:3408:5409:4812:41
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:4719:2402:2906:1009:3409:5410:4913:41
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:4620:2403:2907:1010:3510:5511:4914:41
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:4621:2404:2908:1111:3511:5512:5015:41
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:4622:2405:3009:1112:3612:5613:5016:41
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:4623:2406:3010:1113:3613:5614:5117:41
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:4500:2307:3011:1114:3714:5715:5218:41
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:4501:2308:3012:1115:3715:5716:5219:41
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:4502:2309:3013:1216:3816:5817:5320:41
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:4503:2310:3114:1217:3817:5818:5321:42
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:4504:2311:3115:1218:3818:5819:5322:42
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:4505:2412:3116:1219:3919:5920:5423:42
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:4506:2413:3117:1220:3920:5921:5400:42
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:4507:2414:3218:1321:3921:5922:5501:42
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:4508:2415:3219:1322:4023:0023:5502:42
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:4509:2416:3220:1323:4000:0000:5503:43
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:4510:2417:3221:1300:4001:0001:5504:43
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:4511:2418:3222:1301:4002:0002:5605:43