اوقات شرعی به افق طبسین
امروز : یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
اوقات شرعی طبسین

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق طبسین

دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
اوقات شرعی خرداد ماه به افق طبسین
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸03:5505:2712:2416:0419:2119:4020:3223:38
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:5406:2713:2417:0420:2120:4121:3300:38
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:5307:2614:2418:0421:2221:4122:3401:38
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:5308:2615:2419:0422:2322:4223:3402:38
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:5209:2616:2420:0423:2323:4300:3503:38
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:5110:2517:2421:0400:2400:4301:3604:38
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:5111:2518:2522:0401:2501:4402:3705:38
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:5012:2419:2523:0402:2502:4503:3806:38
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:4913:2420:2500:0403:2603:4504:3807:38
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:4914:2421:2501:0404:2604:4605:3908:38
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:4815:2322:2502:0405:2705:4606:4009:38
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:4816:2323:2503:0506:2706:4707:4010:38
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:4817:2300:2504:0507:2807:4808:4111:38
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:4718:2301:2605:0508:2908:4809:4212:38
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:4719:2302:2606:0509:2909:4910:4213:38
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:4720:2203:2607:0510:3010:4911:4314:38
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:4621:2204:2608:0511:3011:5012:4415:38
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:4622:2205:2609:0612:3012:5013:4416:38
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:4623:2206:2610:0613:3113:5114:4517:38
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:4600:2207:2711:0614:3114:5115:4518:38
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:4501:2208:2712:0615:3215:5216:4619:39
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:4502:2209:2713:0616:3216:5217:4620:39
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:4503:2210:2714:0617:3317:5218:4721:39
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:4504:2211:2815:0718:3318:5319:4722:39
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:4505:2212:2816:0719:3319:5320:4723:39
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:4506:2213:2817:0720:3420:5321:4800:39
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:4507:2214:2818:0721:3421:5422:4801:40
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:4508:2315:2819:0722:3422:5423:4802:40
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:4509:2316:2920:0823:3523:5400:4903:40
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:4610:2317:2921:0800:3500:5501:4904:40
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:4611:2318:2922:0801:3501:5502:4905:40