اوقات شرعی به افق طبسین
امروز : یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
اوقات شرعی طبسین

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق طبسین

دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
اوقات شرعی خرداد ماه به افق طبسین
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:5505:2712:2416:0419:2119:4020:3223:38
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:5406:2713:2417:0420:2220:4121:3300:38
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:5307:2614:2418:0421:2221:4122:3401:38
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:5208:2615:2419:0422:2322:4223:3502:38
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:5209:2516:2420:0423:2423:4300:3503:38
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:5110:2517:2421:0400:2400:4301:3604:38
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:5011:2518:2522:0401:2501:4402:3705:38
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:5012:2419:2523:0402:2502:4503:3806:38
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:4913:2420:2500:0403:2603:4504:3807:38
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:4914:2421:2501:0404:2604:4605:3908:38
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:4815:2322:2502:0505:2705:4706:4009:38
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:4816:2323:2503:0506:2806:4707:4110:38
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:4717:2300:2504:0507:2807:4808:4111:38
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:4718:2301:2605:0508:2908:4809:4212:38
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:4719:2302:2606:0509:2909:4910:4213:38
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:4620:2203:2607:0510:3010:4911:4314:38
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:4621:2204:2608:0511:3011:5012:4415:38
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:4622:2205:2609:0612:3112:5013:4416:38
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:4623:2206:2710:0613:3113:5114:4517:38
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:4600:2207:2711:0614:3114:5115:4518:39
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:4501:2208:2712:0615:3215:5216:4619:39
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:4502:2209:2713:0616:3216:5217:4620:39
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:4503:2210:2714:0617:3317:5218:4721:39
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:4504:2211:2815:0718:3318:5319:4722:39
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:4505:2212:2816:0719:3319:5320:4823:39
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:4506:2213:2817:0720:3420:5321:4800:39
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:4507:2214:2818:0721:3421:5422:4801:40
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:4508:2315:2819:0722:3422:5423:4902:40
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:4509:2316:2920:0823:3523:5400:4903:40
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:4610:2317:2921:0800:3500:5501:4904:40
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:4611:2318:2922:0801:3501:5502:4905:40