اوقات شرعی به افق طبسین
امروز : دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۵ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:46
اوقات شرعی طبسین

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق طبسین

سه شنبه
۲۶ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:46
چهارشنبه
۲۷ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
پنجشنبه
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
اوقات شرعی تیر ماه به افق طبسین
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷03:4605:2312:2916:0819:3519:5520:5023:41
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷04:4606:2413:3017:0920:3520:5521:5000:41
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷05:4707:2414:3018:0921:3621:5522:5001:41
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷06:4708:2415:3019:0922:3622:5623:5002:41
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷07:4709:2416:3020:0923:3623:5600:5003:42
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷08:4810:2517:3021:0900:3600:5601:5004:42
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷09:4811:2518:3122:1001:3601:5602:5005:42
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷10:4812:2519:3123:1002:3602:5603:5006:42
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷11:4913:2620:3100:1003:3603:5604:5007:42
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷12:4914:2621:3101:1004:3604:5605:5008:43
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷13:5015:2722:3102:1105:3605:5606:5009:43
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷14:5016:2723:3203:1106:3606:5607:5010:43
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷15:5117:2700:3204:1107:3607:5608:4911:43
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷16:5218:2801:3205:1108:3608:5509:4912:44
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷17:5219:2802:3206:1109:3609:5510:4913:44
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷18:5320:2903:3207:1210:3510:5511:4914:44
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷19:5321:2904:3208:1211:3511:5512:4815:44
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷20:5422:3005:3309:1212:3512:5513:4816:45
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷21:5523:3006:3310:1213:3513:5414:4817:45
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷22:5600:3107:3311:1214:3514:5415:4718:45
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷23:5601:3108:3312:1215:3415:5416:4719:45
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷00:5702:3209:3313:1316:3416:5317:4620:46
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷01:5803:3210:3314:1317:3417:5318:4621:46
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷02:5904:3311:3315:1318:3318:5319:4522:46
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷03:5905:3412:3316:1319:3319:5220:4523:46
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:0006:3413:3317:1320:3320:5221:4400:46
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:0107:3514:3418:1321:3221:5122:4401:47
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:0208:3515:3419:1322:3222:5123:4302:47
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:0309:3616:3420:1323:3123:5000:4203:47
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:0410:3717:3421:1300:3100:5001:4204:47
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:0411:3718:3422:1301:3001:4902:4105:47