اوقات شرعی به افق قرقری
امروز : یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:36
اوقات شرعی قرقری

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق قرقری

دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:36
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:36
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:36
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:36
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:36
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:36
اوقات شرعی خرداد ماه به افق قرقری
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸03:5105:2512:2316:0419:2219:4120:3423:36
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:5006:2513:2317:0420:2220:4221:3400:36
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:5007:2414:2318:0421:2321:4222:3501:36
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:4908:2415:2319:0522:2422:4323:3602:36
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:4809:2316:2420:0523:2423:4400:3703:36
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:4810:2317:2421:0500:2500:4401:3804:36
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:4711:2218:2422:0501:2501:4502:3905:36
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:4612:2219:2423:0502:2602:4603:3906:36
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:4613:2220:2400:0503:2703:4604:4007:36
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:4514:2121:2401:0504:2704:4705:4108:36
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:4515:2122:2402:0505:2805:4806:4209:36
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:4416:2123:2403:0606:2806:4807:4210:36
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:4417:2100:2504:0607:2907:4908:4311:36
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:4318:2001:2505:0608:3008:4909:4412:36
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:4319:2002:2506:0609:3009:5010:4413:37
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:4320:2003:2507:0610:3110:5011:4514:37
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:4221:2004:2508:0611:3111:5112:4515:37
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:4222:2005:2609:0612:3212:5113:4616:37
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:4223:2006:2610:0713:3213:5214:4717:37
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:4200:2007:2611:0714:3214:5215:4718:37
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:4101:2008:2612:0715:3315:5316:4819:37
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:4102:2009:2613:0716:3316:5317:4820:37
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:4103:2010:2714:0717:3417:5418:4921:37
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:4104:2011:2715:0818:3418:5419:4922:38
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:4105:2012:2716:0819:3419:5420:4923:38
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:4106:2013:2717:0820:3520:5521:5000:38
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:4107:2014:2718:0821:3521:5522:5001:38
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:4108:2015:2819:0822:3522:5523:5102:38
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:4109:2016:2820:0923:3623:5600:5103:39
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:4210:2017:2821:0900:3600:5601:5104:39
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:4211:2018:2822:0901:3601:5602:5105:39