اوقات شرعی به افق قرقری
امروز : شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

اشکال در دريافت اطلاعات اوقات شرعي
مجددا صفحه بارگذاری شود.
تیم توسعه تقویم اذان گو بادصبا

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق قرقری

یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:36
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:36
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:36
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:36
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:36
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:36
اوقات شرعی خرداد ماه به افق قرقری
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:5105:2512:2316:0419:2219:4120:3423:36
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:5006:2413:2317:0420:2220:4221:3500:36
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:5007:2414:2318:0421:2321:4322:3601:36
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:4908:2315:2319:0522:2422:4323:3602:36
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:4809:2316:2420:0523:2423:4400:3703:36
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:4710:2317:2421:0500:2500:4501:3804:36
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:4711:2218:2422:0501:2601:4502:3905:36
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:4612:2219:2423:0502:2602:4603:3906:36
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:4613:2220:2400:0503:2703:4604:4007:36
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:4514:2121:2401:0504:2704:4705:4108:36
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:4515:2122:2402:0505:2805:4806:4209:36
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:4416:2123:2503:0606:2906:4807:4210:36
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:4417:2000:2504:0607:2907:4908:4311:36
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:4318:2001:2505:0608:3008:4909:4412:36
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:4319:2002:2506:0609:3009:5010:4413:37
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:4320:2003:2507:0610:3110:5011:4514:37
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:4221:2004:2508:0611:3111:5112:4615:37
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:4222:2005:2609:0712:3212:5113:4616:37
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:4223:2006:2610:0713:3213:5214:4717:37
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:4200:2007:2611:0714:3314:5215:4718:37
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:4101:2008:2612:0715:3315:5316:4819:37
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:4102:2009:2613:0716:3316:5317:4820:37
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:4103:2010:2714:0717:3417:5418:4921:37
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:4104:2011:2715:0818:3418:5419:4922:38
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:4105:2012:2716:0819:3419:5420:5023:38
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:4106:2013:2717:0820:3520:5521:5000:38
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:4107:2014:2718:0821:3521:5522:5001:38
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:4108:2015:2819:0822:3522:5523:5102:38
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:4109:2016:2820:0923:3623:5600:5103:39
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:4210:2017:2821:0900:3600:5601:5104:39
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:4211:2018:2822:0901:3601:5602:5105:39