اوقات شرعی به افق قرقری
امروز : دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۵ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:56
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
اوقات شرعی قرقری

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق قرقری

سه شنبه
۲۶ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
چهارشنبه
۲۷ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
پنجشنبه
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:58
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:46
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:46
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:46
اوقات شرعی تیر ماه به افق قرقری
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷03:4205:2112:2916:0919:3619:5620:5223:39
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷04:4206:2113:2917:1020:3720:5721:5200:39
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷05:4307:2114:2918:1021:3721:5722:5201:40
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷06:4308:2215:2919:1022:3722:5723:5202:40
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷07:4309:2216:2920:1023:3723:5700:5203:40
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷08:4410:2217:3021:1000:3700:5701:5204:40
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷09:4411:2218:3022:1101:3701:5702:5205:41
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷10:4412:2319:3023:1102:3702:5703:5206:41
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷11:4513:2320:3000:1103:3703:5704:5207:41
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷12:4514:2421:3001:1104:3704:5705:5208:41
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷13:4615:2422:3102:1105:3705:5706:5209:42
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷14:4716:2423:3103:1206:3706:5707:5210:42
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷15:4717:2500:3104:1207:3707:5708:5111:42
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷16:4818:2501:3105:1208:3708:5709:5112:42
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷17:4819:2602:3106:1209:3709:5610:5113:42
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷18:4920:2603:3107:1210:3610:5611:5114:43
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷19:5021:2704:3208:1311:3611:5612:5015:43
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷20:5022:2705:3209:1312:3612:5613:5016:43
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷21:5123:2806:3210:1313:3613:5614:5017:43
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷22:5200:2807:3211:1314:3614:5515:4918:44
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷23:5301:2908:3212:1315:3515:5516:4919:44
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷00:5302:2909:3213:1316:3516:5517:4820:44
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷01:5403:3010:3214:1317:3517:5418:4821:44
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷02:5504:3111:3315:1418:3418:5419:4722:45
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷03:5605:3112:3316:1419:3419:5320:4723:45
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷04:5706:3213:3317:1420:3320:5321:4600:45
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷05:5707:3214:3318:1421:3321:5222:4501:45
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷06:5808:3315:3319:1422:3222:5223:4502:45
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷07:5909:3416:3320:1423:3223:5100:4403:46
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:0010:3417:3321:1400:3100:5101:4304:46
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:0111:3518:3322:1401:3101:5002:4305:46