اوقات شرعی به افق سربیشه
امروز : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
اوقات شرعی سربیشه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سربیشه

سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
اوقات شرعی خرداد ماه به افق سربیشه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸03:5405:2812:2716:0919:2719:4620:3923:40
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:5306:2813:2817:0920:2720:4721:4000:40
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:5207:2714:2818:1021:2821:4822:4101:40
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:5208:2715:2819:1022:2922:4823:4202:40
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:5109:2616:2820:1023:2923:4900:4303:40
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:5010:2617:2821:1000:3000:5001:4304:40
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:5011:2618:2822:1001:3101:5002:4405:40
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:4912:2519:2823:1002:3102:5103:4506:40
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:4813:2520:2800:1003:3203:5204:4607:40
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:4814:2521:2801:1004:3204:5205:4708:40
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:4715:2422:2902:1105:3305:5306:4709:40
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:4716:2423:2903:1106:3406:5307:4810:40
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:4617:2400:2904:1107:3407:5408:4911:40
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:4618:2401:2905:1108:3508:5509:4912:40
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:4619:2302:2906:1109:3509:5510:5013:40
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:4520:2303:2907:1110:3610:5611:5114:40
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:4521:2304:3008:1111:3611:5612:5115:41
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:4522:2305:3009:1212:3712:5713:5216:41
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:4423:2306:3010:1213:3713:5714:5217:41
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:4400:2307:3011:1214:3814:5815:5318:41
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:4401:2308:3012:1215:3815:5816:5319:41
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:4402:2309:3113:1216:3916:5917:5420:41
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:4403:2310:3114:1317:3917:5918:5421:41
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:4404:2311:3115:1318:3918:5919:5522:41
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:4405:2312:3116:1319:4020:0020:5523:42
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:4406:2313:3117:1320:4021:0021:5600:42
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:4407:2314:3218:1321:4022:0022:5601:42
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:4408:2315:3219:1422:4123:0123:5602:42
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:4409:2316:3220:1423:4100:0100:5703:42
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:4410:2317:3221:1400:4101:0101:5704:43
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:4411:2418:3322:1401:4102:0102:5705:43