اوقات شرعی به افق درح
امروز : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
اوقات شرعی درح

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق درح

سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
اوقات شرعی خرداد ماه به افق درح
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸03:5205:2612:2516:0619:2319:4320:3623:38
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:5106:2613:2517:0620:2420:4321:3600:38
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:5107:2514:2518:0621:2521:4422:3701:38
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:5008:2515:2519:0622:2522:4523:3802:38
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:4909:2416:2520:0623:2623:4600:3903:38
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:4910:2417:2521:0700:2700:4601:4004:38
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:4811:2418:2522:0701:2701:4702:4005:38
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:4712:2319:2523:0702:2802:4703:4106:38
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:4713:2320:2600:0703:2803:4804:4207:38
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:4614:2321:2601:0704:2904:4905:4308:38
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:4615:2222:2602:0705:3005:4906:4309:38
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:4516:2223:2603:0706:3006:5007:4410:38
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:4517:2200:2604:0707:3107:5108:4511:38
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:4418:2201:2605:0808:3108:5109:4612:38
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:4419:2102:2606:0809:3209:5210:4613:38
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:4420:2103:2707:0810:3210:5211:4714:38
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:4321:2104:2708:0811:3311:5312:4715:38
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:4322:2105:2709:0812:3312:5313:4816:38
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:4323:2106:2710:0813:3413:5414:4917:38
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:4300:2107:2711:0914:3414:5415:4918:38
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:4201:2108:2812:0915:3515:5516:5019:39
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:4202:2109:2813:0916:3516:5517:5020:39
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:4203:2110:2814:0917:3517:5518:5121:39
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:4204:2111:2815:0918:3618:5619:5122:39
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:4205:2112:2816:1019:3619:5620:5123:39
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:4206:2113:2917:1020:3720:5721:5200:39
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:4207:2114:2918:1021:3721:5722:5201:39
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:4208:2115:2919:1022:3722:5723:5202:40
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:4209:2116:2920:1023:3723:5700:5303:40
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:4210:2117:3021:1100:3800:5801:5304:40
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:4311:2218:3022:1101:3801:5802:5305:40