اوقات شرعی به افق درح
امروز : چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
اوقات شرعی درح

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق درح

پنجشنبه
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
اوقات شرعی خرداد ماه به افق درح
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:5205:2612:2516:0619:2419:4320:3623:38
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:5106:2613:2517:0620:2420:4421:3700:38
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:5107:2514:2518:0621:2521:4422:3701:38
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:5008:2515:2519:0622:2622:4523:3802:38
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:4909:2416:2520:0623:2623:4600:3903:38
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:4810:2417:2521:0700:2700:4601:4004:38
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:4811:2318:2522:0701:2701:4702:4105:38
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:4712:2319:2523:0702:2802:4803:4106:38
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:4713:2320:2600:0703:2903:4804:4207:38
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:4614:2221:2601:0704:2904:4905:4308:38
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:4615:2222:2602:0705:3005:4906:4409:38
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:4516:2223:2603:0706:3006:5007:4410:38
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:4517:2200:2604:0707:3107:5108:4511:38
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:4418:2101:2605:0808:3108:5109:4612:38
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:4419:2102:2706:0809:3209:5210:4613:38
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:4420:2103:2707:0810:3210:5211:4714:38
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:4321:2104:2708:0811:3311:5312:4815:38
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:4322:2105:2709:0812:3312:5313:4816:38
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:4323:2106:2710:0813:3413:5414:4917:38
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:4300:2107:2711:0914:3414:5415:4918:38
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:4201:2108:2812:0915:3515:5516:5019:39
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:4202:2109:2813:0916:3516:5517:5020:39
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:4203:2110:2814:0917:3617:5618:5121:39
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:4204:2111:2815:0918:3618:5619:5122:39
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:4205:2112:2816:1019:3619:5620:5123:39
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:4206:2113:2917:1020:3720:5721:5200:39
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:4207:2114:2918:1021:3721:5722:5201:40
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:4208:2115:2919:1022:3722:5723:5302:40
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:4209:2116:2920:1023:3723:5700:5303:40
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:4310:2117:3021:1100:3800:5801:5304:40
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:4311:2218:3022:1101:3801:5802:5305:40