اوقات شرعی به افق منصورآباد بیرجند
امروز : جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
اوقات شرعی منصورآباد بیرجند

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق منصورآباد بیرجند

شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:51
پنجشنبه
۴ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:51
اوقات شرعی تیر ماه به افق منصورآباد بیرجند
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷03:4305:2312:3316:1619:4320:0421:0023:43
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷04:4306:2413:3417:1720:4421:0422:0000:43
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷05:4307:2414:3418:1721:4422:0423:0001:44
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷06:4408:2415:3419:1722:4423:0400:0002:44
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷07:4409:2416:3420:1723:4400:0401:0003:44
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷08:4410:2517:3421:1700:4401:0402:0004:44
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷09:4511:2518:3522:1801:4402:0403:0005:44
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷10:4512:2519:3523:1802:4403:0404:0006:45
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷11:4613:2620:3500:1803:4404:0405:0007:45
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷12:4614:2621:3501:1804:4405:0406:0008:45
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷13:4715:2722:3502:1805:4406:0407:0009:45
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷14:4716:2723:3603:1906:4407:0408:0010:46
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷15:4817:2700:3604:1907:4408:0409:0011:46
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷16:4918:2801:3605:1908:4409:0409:5912:46
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷17:4919:2802:3606:1909:4410:0410:5913:46
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷18:5020:2903:3607:1910:4411:0411:5914:47
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷19:5121:2904:3608:1911:4312:0312:5915:47
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷20:5122:3005:3709:2012:4313:0313:5816:47
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷21:5223:3106:3710:2013:4314:0314:5817:47
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷22:5300:3107:3711:2014:4315:0215:5718:48
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷23:5401:3208:3712:2015:4216:0216:5719:48
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷00:5402:3209:3713:2016:4217:0217:5620:48
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷01:5503:3310:3714:2017:4218:0118:5621:48
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷02:5604:3311:3715:2018:4119:0119:5522:49
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷03:5705:3412:3716:2019:4120:0020:5523:49
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷04:5806:3513:3817:2120:4021:0021:5400:49
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷05:5907:3514:3818:2121:4021:5922:5301:49
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:0008:3615:3819:2122:3922:5923:5302:49
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:0009:3616:3820:2123:3923:5800:5203:50
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:0110:3717:3821:2100:3800:5801:5104:50
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:0211:3818:3822:2101:3801:5702:5105:50