اوقات شرعی به افق منصورآباد بیرجند
امروز : یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
اوقات شرعی منصورآباد بیرجند

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق منصورآباد بیرجند

دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
اوقات شرعی خرداد ماه به افق منصورآباد بیرجند
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸03:5305:2812:2816:1119:2819:4820:4223:41
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:5206:2713:2817:1120:2920:4921:4200:40
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:5107:2714:2818:1121:3021:4922:4301:40
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:5008:2615:2819:1122:3022:5023:4402:40
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:5009:2616:2820:1123:3123:5100:4503:40
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:4910:2617:2921:1100:3200:5201:4604:40
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:4811:2518:2922:1201:3201:5202:4705:40
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:4812:2519:2923:1202:3302:5303:4706:40
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:4713:2420:2900:1203:3403:5404:4807:40
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:4614:2421:2901:1204:3404:5405:4908:40
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:4615:2422:2902:1205:3505:5506:5009:40
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:4516:2323:2903:1206:3506:5507:5010:40
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:4517:2300:2904:1307:3607:5608:5111:40
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:4418:2301:3005:1308:3708:5709:5212:40
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:4419:2302:3006:1309:3709:5710:5213:41
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:4420:2303:3007:1310:3810:5811:5314:41
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:4321:2204:3008:1311:3811:5812:5415:41
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:4322:2205:3009:1312:3912:5913:5416:41
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:4323:2206:3110:1413:3913:5914:5517:41
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:4300:2207:3111:1414:4015:0015:5518:41
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:4201:2208:3112:1415:4016:0016:5619:41
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:4202:2209:3113:1416:4017:0117:5620:41
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:4203:2210:3114:1417:4118:0118:5721:41
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:4204:2211:3215:1518:4119:0119:5722:42
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:4205:2212:3216:1519:4220:0220:5823:42
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:4206:2213:3217:1520:4221:0221:5800:42
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:4207:2214:3218:1521:4222:0222:5901:42
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:4208:2215:3219:1522:4223:0323:5902:42
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:4209:2316:3320:1623:4300:0300:5903:42
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:4210:2317:3321:1600:4301:0301:5904:43
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:4211:2318:3322:1601:4302:0403:0005:43