اوقات شرعی به افق منصورآباد بیرجند
امروز : جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
اوقات شرعی منصورآباد بیرجند

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق منصورآباد بیرجند

شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
اوقات شرعی خرداد ماه به افق منصورآباد بیرجند
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:5205:2812:2816:1119:2919:4820:4223:41
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:5206:2713:2817:1120:2920:4921:4300:40
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:5107:2714:2818:1121:3021:5022:4301:40
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:5008:2615:2819:1122:3122:5023:4402:40
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:4909:2616:2820:1123:3123:5100:4503:40
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:4910:2517:2921:1200:3200:5201:4604:40
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:4811:2518:2922:1201:3301:5202:4705:40
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:4712:2519:2923:1202:3302:5303:4806:40
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:4713:2420:2900:1203:3403:5404:4807:40
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:4614:2421:2901:1204:3404:5405:4908:40
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:4615:2422:2902:1205:3505:5506:5009:40
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:4516:2323:2903:1206:3606:5607:5110:40
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:4517:2300:3004:1307:3607:5608:5111:40
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:4418:2301:3005:1308:3708:5709:5212:40
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:4419:2302:3006:1309:3709:5710:5313:41
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:4420:2303:3007:1310:3810:5811:5314:41
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:4321:2204:3008:1311:3811:5812:5415:41
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:4322:2205:3009:1312:3912:5913:5416:41
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:4323:2206:3110:1413:3913:5914:5517:41
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:4200:2207:3111:1414:4015:0015:5618:41
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:4201:2208:3112:1415:4016:0016:5619:41
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:4202:2209:3113:1416:4017:0117:5720:41
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:4203:2210:3114:1417:4118:0118:5721:41
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:4204:2211:3215:1518:4119:0119:5722:42
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:4205:2212:3216:1519:4220:0220:5823:42
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:4206:2213:3217:1520:4221:0221:5800:42
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:4207:2214:3218:1521:4222:0322:5901:42
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:4208:2315:3319:1522:4323:0323:5902:42
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:4209:2316:3320:1623:4300:0300:5903:42
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:4210:2317:3321:1600:4301:0301:5904:43
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:4311:2318:3322:1601:4302:0403:0005:43