اوقات شرعی به افق گزیک
امروز : شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
اوقات شرعی گزیک

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق گزیک

یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
اوقات شرعی خرداد ماه به افق گزیک
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:5005:2612:2616:0919:2619:4620:3923:38
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:4906:2513:2617:0920:2720:4621:4000:38
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:4907:2514:2618:0921:2821:4722:4101:38
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:4808:2415:2619:0922:2822:4823:4202:38
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:4709:2416:2620:0923:2923:4900:4303:38
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:4710:2317:2621:0900:2900:4901:4304:38
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:4611:2318:2622:0901:3001:5002:4405:38
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:4512:2219:2623:0902:3102:5103:4506:38
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:4513:2220:2700:1003:3103:5104:4607:38
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:4414:2221:2701:1004:3204:5205:4708:38
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:4415:2122:2702:1005:3305:5206:4709:38
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:4316:2123:2703:1006:3306:5307:4810:38
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:4317:2100:2704:1007:3407:5408:4911:38
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:4218:2101:2705:1008:3408:5409:4912:38
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:4219:2102:2806:1009:3509:5510:5013:38
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:4120:2003:2807:1110:3510:5511:5114:38
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:4121:2004:2808:1111:3611:5612:5115:38
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:4122:2005:2809:1112:3612:5613:5216:39
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:4123:2006:2810:1113:3713:5714:5317:39
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:4000:2007:2811:1114:3714:5715:5318:39
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:4001:2008:2912:1215:3815:5816:5419:39
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:4002:2009:2913:1216:3816:5817:5420:39
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:4003:2010:2914:1217:3817:5918:5521:39
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:4004:2011:2915:1218:3918:5919:5522:39
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:4005:2012:3016:1219:3919:5920:5523:40
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:4006:2013:3017:1320:3921:0021:5600:40
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:4007:2014:3018:1321:4022:0022:5601:40
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:4008:2015:3019:1322:4023:0023:5602:40
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:4009:2016:3020:1323:4000:0100:5703:40
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:4010:2117:3121:1300:4101:0101:5704:40
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:4011:2118:3122:1401:4102:0102:5705:41