اوقات شرعی به افق طبس مسینا
امروز : یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
اوقات شرعی طبس مسینا

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق طبس مسینا

دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
اوقات شرعی خرداد ماه به افق طبس مسینا
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸03:5105:2612:2616:0819:2619:4520:3823:38
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:5006:2613:2617:0820:2620:4621:3900:38
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:5007:2514:2618:0821:2721:4622:4001:38
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:4908:2515:2619:0822:2822:4723:4102:38
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:4809:2416:2620:0923:2823:4800:4203:38
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:4810:2417:2621:0900:2900:4901:4304:38
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:4711:2318:2622:0901:2901:4902:4305:38
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:4612:2319:2623:0902:3002:5003:4406:38
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:4613:2320:2700:0903:3103:5104:4507:38
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:4514:2221:2701:0904:3104:5105:4608:38
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:4515:2222:2702:0905:3205:5206:4609:38
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:4416:2223:2703:0906:3206:5207:4710:38
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:4417:2200:2704:1007:3307:5308:4811:38
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:4318:2101:2705:1008:3408:5409:4812:38
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:4319:2102:2806:1009:3409:5410:4913:38
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:4220:2103:2807:1010:3510:5511:5014:39
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:4221:2104:2808:1011:3511:5512:5015:39
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:4222:2105:2809:1012:3612:5613:5116:39
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:4223:2106:2810:1113:3613:5614:5217:39
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:4100:2007:2811:1114:3714:5715:5218:39
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:4101:2008:2912:1115:3715:5716:5319:39
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:4102:2009:2913:1116:3716:5817:5320:39
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:4103:2010:2914:1117:3817:5818:5421:39
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:4104:2011:2915:1218:3818:5819:5422:40
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:4105:2112:2916:1219:3919:5920:5423:40
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:4106:2113:3017:1220:3920:5921:5500:40
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:4107:2114:3018:1221:3921:5922:5501:40
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:4108:2115:3019:1222:3923:0023:5602:40
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:4109:2116:3020:1323:4000:0000:5603:40
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:4110:2117:3121:1300:4001:0001:5604:41
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:4111:2118:3122:1301:4002:0002:5605:41