اوقات شرعی به افق دوست آباد
امروز : پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸

امروز
۲۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:41
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:52
اوقات شرعی دوست آباد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق دوست آباد

جمعه
۲۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:53
شنبه
۲۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:53
یکشنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:53
دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:53
سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:53
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:54
اوقات شرعی تیر ماه به افق دوست آباد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸03:4405:2512:3716:2219:4920:0921:0623:46
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸04:4406:2613:3717:2220:4921:1022:0700:46
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸05:4407:2614:3818:2221:4922:1023:0701:47
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸06:4408:2615:3819:2222:4923:1000:0702:47
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸07:4509:2616:3820:2223:5000:1001:0703:47
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸08:4510:2717:3821:2300:5001:1002:0704:47
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸09:4611:2718:3822:2301:5002:1003:0705:48
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸10:4612:2719:3923:2302:5003:1004:0706:48
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸11:4613:2820:3900:2303:5004:1005:0707:48
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸12:4714:2821:3901:2304:5005:1006:0708:48
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸13:4815:2922:3902:2405:5006:1007:0709:49
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸14:4816:2923:3903:2406:5007:1008:0610:49
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸15:4917:3000:4004:2407:4908:1009:0611:49
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸16:4918:3001:4005:2408:4909:1010:0612:49
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸17:5019:3102:4006:2409:4910:0911:0613:50
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸18:5120:3103:4007:2510:4911:0912:0514:50
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸19:5121:3204:4008:2511:4912:0913:0515:50
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸20:5222:3205:4009:2512:4913:0914:0516:50
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸21:5323:3306:4110:2513:4814:0815:0417:51
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸22:5400:3307:4111:2514:4815:0816:0418:51
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸23:5401:3408:4112:2515:4816:0817:0319:51
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸00:5502:3409:4113:2516:4717:0718:0320:51
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸01:5603:3510:4114:2517:4718:0719:0221:52
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸02:5704:3611:4115:2618:4719:0720:0222:52
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸03:5805:3612:4116:2619:4620:0621:0123:52
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸04:5906:3713:4117:2620:4621:0622:0000:52
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:0007:3714:4118:2621:4522:0523:0001:52
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:0108:3815:4219:2622:4523:0523:5902:53
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:0209:3916:4220:2623:4400:0400:5803:53
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:0210:3917:4221:2600:4401:0301:5804:53
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:0311:4018:4222:2601:4302:0302:5705:53