اوقات شرعی به افق دوست آباد
امروز : سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۶ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:41
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:52
اوقات شرعی دوست آباد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق دوست آباد

چهارشنبه
۲۷ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:41
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:52
پنجشنبه
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:53
جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:53
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:53
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:53
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:53
اوقات شرعی تیر ماه به افق دوست آباد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷03:4405:2512:3716:2219:4920:0921:0623:46
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷04:4406:2613:3717:2220:4921:1022:0700:46
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷05:4407:2614:3818:2221:4922:1023:0701:47
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷06:4408:2615:3819:2222:4923:1000:0702:47
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷07:4509:2716:3820:2323:5000:1001:0703:47
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷08:4510:2717:3821:2300:5001:1002:0704:47
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷09:4611:2718:3822:2301:5002:1003:0705:48
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷10:4612:2819:3923:2302:5003:1004:0706:48
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷11:4713:2820:3900:2303:5004:1005:0707:48
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷12:4714:2821:3901:2404:5005:1006:0708:48
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷13:4815:2922:3902:2405:5006:1007:0609:49
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷14:4816:2923:3903:2406:5007:1008:0610:49
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷15:4917:3000:4004:2407:4908:1009:0611:49
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷16:4918:3001:4005:2408:4909:1010:0612:49
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷17:5019:3102:4006:2409:4910:0911:0613:50
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷18:5120:3103:4007:2510:4911:0912:0514:50
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷19:5221:3204:4008:2511:4912:0913:0515:50
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷20:5222:3205:4009:2512:4913:0914:0416:50
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷21:5323:3306:4110:2513:4814:0815:0417:51
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷22:5400:3307:4111:2514:4815:0816:0418:51
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷23:5501:3408:4112:2515:4816:0817:0319:51
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷00:5502:3409:4113:2516:4717:0718:0320:51
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷01:5603:3510:4114:2517:4718:0719:0221:52
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷02:5704:3611:4115:2618:4619:0620:0122:52
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷03:5805:3612:4116:2619:4620:0621:0123:52
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷04:5906:3713:4117:2620:4621:0622:0000:52
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:0007:3814:4118:2621:4522:0523:0001:52
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:0108:3815:4219:2622:4523:0423:5902:53
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:0209:3916:4220:2623:4400:0400:5803:53
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:0310:4017:4221:2600:4401:0301:5704:53
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:0411:4018:4222:2601:4302:0302:5705:53