اوقات شرعی به افق دوست آباد
امروز : چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
اوقات شرعی دوست آباد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق دوست آباد

پنجشنبه
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
اوقات شرعی خرداد ماه به افق دوست آباد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:5405:3012:3216:1619:3419:5420:4823:44
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:5306:3013:3217:1620:3520:5421:4900:44
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:5207:2914:3218:1621:3521:5522:5001:44
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:5108:2915:3219:1622:3622:5623:5002:44
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:5109:2816:3220:1723:3723:5700:5103:44
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:5010:2817:3221:1700:3700:5701:5204:44
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:4911:2718:3322:1701:3801:5802:5305:44
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:4812:2719:3323:1702:3902:5903:5406:43
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:4813:2720:3300:1703:3903:5904:5507:44
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:4714:2621:3301:1704:4005:0005:5508:44
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:4715:2622:3302:1705:4006:0106:5609:44
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:4616:2623:3303:1806:4107:0107:5710:44
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:4617:2500:3304:1807:4208:0208:5811:44
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:4518:2501:3405:1808:4209:0209:5812:44
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:4519:2502:3406:1809:4310:0310:5913:44
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:4420:2503:3407:1810:4311:0312:0014:44
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:4421:2504:3408:1911:4412:0413:0015:44
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:4422:2505:3409:1912:4413:0514:0116:44
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:4423:2406:3410:1913:4514:0515:0117:44
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:4300:2407:3511:1914:4515:0516:0218:44
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:4301:2408:3512:1915:4616:0617:0319:44
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:4302:2409:3513:2016:4617:0618:0320:44
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:4303:2410:3514:2017:4618:0719:0321:45
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:4304:2411:3515:2018:4719:0720:0422:45
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:4305:2412:3616:2019:4720:0821:0423:45
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:4306:2413:3617:2020:4721:0822:0500:45
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:4307:2514:3618:2121:4822:0823:0501:45
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:4308:2515:3619:2122:4823:0900:0502:45
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:4309:2516:3720:2123:4800:0901:0603:46
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:4310:2517:3721:2100:4901:0902:0604:46
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:4311:2518:3722:2101:4902:0903:0605:46