اوقات شرعی به افق درمیان
امروز : یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
اوقات شرعی درمیان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق درمیان

دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
اوقات شرعی خرداد ماه به افق درمیان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:5205:2712:2716:0919:2719:4620:4023:40
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:5106:2713:2717:0920:2820:4721:4100:40
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:5107:2614:2718:0921:2821:4822:4101:39
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:5008:2615:2719:1022:2922:4923:4202:39
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:4909:2516:2720:1023:3023:4900:4303:39
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:4910:2517:2721:1000:3000:5001:4404:39
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:4811:2418:2822:1001:3101:5102:4505:39
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:4712:2419:2823:1002:3102:5103:4506:39
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:4713:2420:2800:1003:3203:5204:4607:39
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:4614:2321:2801:1004:3304:5205:4708:39
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:4615:2322:2802:1105:3305:5306:4809:39
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:4516:2323:2803:1106:3406:5407:4810:39
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:4517:2300:2804:1107:3407:5408:4911:39
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:4418:2201:2905:1108:3508:5509:5012:40
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:4419:2202:2906:1109:3509:5510:5013:40
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:4320:2203:2907:1110:3610:5611:5114:40
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:4321:2204:2908:1111:3611:5612:5215:40
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:4322:2205:2909:1212:3712:5713:5216:40
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:4323:2206:2910:1213:3713:5714:5317:40
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:4200:2207:3011:1214:3814:5815:5318:40
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:4201:2208:3012:1215:3815:5816:5419:40
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:4202:2209:3013:1216:3916:5917:5420:40
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:4203:2210:3014:1317:3917:5918:5521:41
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:4204:2211:3015:1318:3919:0019:5522:41
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:4205:2212:3116:1319:4020:0020:5623:41
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:4206:2213:3117:1320:4021:0021:5600:41
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:4207:2214:3118:1321:4022:0122:5601:41
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:4208:2215:3119:1422:4123:0123:5702:41
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:4209:2216:3220:1423:4100:0100:5703:42
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:4210:2217:3221:1400:4101:0101:5704:42
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:4311:2318:3222:1401:4102:0202:5805:42