اوقات شرعی به افق مهربان
امروز : یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی مهربان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق مهربان

دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
اوقات شرعی خرداد ماه به افق مهربان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:2006:0613:1817:1120:3120:5221:5200:25
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:1807:0514:1818:1121:3221:5322:5301:25
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:1708:0415:1819:1122:3322:5423:5402:25
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:1609:0416:1820:1123:3323:5500:5503:25
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:1510:0317:1921:1200:3400:5601:5604:25
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:1511:0318:1922:1201:3501:5602:5705:25
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:1412:0219:1923:1202:3602:5703:5806:25
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:1313:0220:1900:1203:3603:5804:5907:25
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:1214:0121:1901:1304:3704:5906:0008:24
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:1115:0122:1902:1305:3805:5907:0109:24
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:1016:0023:1903:1306:3807:0008:0210:24
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:1017:0000:1904:1307:3908:0109:0211:24
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:0918:0001:2005:1408:4009:0210:0312:24
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:0818:5902:2006:1409:4010:0211:0413:24
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:0819:5903:2007:1410:4111:0312:0514:24
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:0720:5904:2008:1411:4212:0413:0615:24
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:0721:5905:2009:1512:4213:0414:0616:25
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:0622:5906:2110:1513:4314:0515:0717:25
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:0623:5807:2111:1514:4315:0516:0818:25
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:0600:5808:2112:1515:4416:0617:0819:25
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:0501:5809:2113:1516:4417:0618:0920:25
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:0502:5810:2114:1617:4518:0719:1021:25
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:0503:5811:2215:1618:4519:0720:1022:25
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:0504:5812:2216:1619:4620:0821:1123:25
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:0505:5813:2217:1620:4621:0822:1100:25
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:0506:5814:2218:1721:4622:0823:1201:25
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:0507:5815:2219:1722:4723:0900:1202:26
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:0508:5816:2320:1723:4700:0901:1203:26
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:0509:5817:2321:1700:4701:0902:1304:26
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:0510:5918:2322:1801:4702:1003:1305:26
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:0511:5919:2323:1802:4803:1004:1306:26