اوقات شرعی به افق مهربان
امروز : یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی مهربان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق مهربان

دوشنبه
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
اوقات شرعی خرداد ماه به افق مهربان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2006:0613:1817:1120:3120:5221:5100:25
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:1907:0514:1818:1121:3221:5322:5201:25
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:1808:0515:1819:1122:3222:5423:5302:25
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:1709:0416:1820:1123:3323:5500:5403:25
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:1610:0317:1821:1200:3400:5501:5604:25
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:1511:0318:1922:1201:3501:5602:5705:25
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:1412:0219:1923:1202:3502:5703:5806:25
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:1313:0220:1900:1203:3603:5804:5907:25
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:1214:0121:1901:1304:3704:5905:5908:24
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:1115:0122:1902:1305:3805:5907:0009:24
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:1116:0123:1903:1306:3807:0008:0110:24
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:1017:0000:1904:1307:3908:0109:0211:24
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:0918:0001:2005:1308:4009:0110:0312:24
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:0919:0002:2006:1409:4010:0211:0413:24
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:0819:5903:2007:1410:4111:0312:0514:24
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:0720:5904:2008:1411:4112:0313:0515:24
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:0721:5905:2009:1412:4213:0414:0616:24
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:0722:5906:2010:1513:4314:0515:0717:25
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:0623:5807:2111:1514:4315:0516:0818:25
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:0600:5808:2112:1515:4416:0617:0819:25
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:0501:5809:2113:1516:4417:0618:0920:25
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:0502:5810:2114:1617:4518:0719:0921:25
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:0503:5811:2115:1618:4519:0720:1022:25
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:0504:5812:2216:1619:4520:0821:1023:25
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:0505:5813:2217:1620:4621:0822:1100:25
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:0506:5814:2218:1721:4622:0823:1101:25
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:0507:5815:2219:1722:4723:0900:1202:26
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:0508:5816:2320:1723:4700:0901:1203:26
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:0509:5817:2321:1700:4701:0902:1204:26
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:0510:5918:2322:1801:4702:1003:1305:26
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:0511:5919:2323:1802:4803:1004:1306:26