اوقات شرعی به افق حاجی آباد
امروز : یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
اوقات شرعی حاجی آباد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق حاجی آباد

دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:38
اوقات شرعی خرداد ماه به افق حاجی آباد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:4905:2512:2716:1119:2819:4820:4223:39
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:4806:2513:2717:1120:2920:4921:4300:39
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:4707:2414:2718:1121:3021:5022:4401:38
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:4608:2415:2719:1122:3122:5023:4502:38
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:4609:2316:2720:1123:3123:5100:4603:38
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:4510:2317:2721:1100:3200:5201:4704:38
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:4411:2218:2722:1101:3201:5202:4705:38
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:4412:2219:2723:1202:3302:5303:4806:38
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:4313:2220:2800:1203:3403:5404:4907:38
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:4214:2121:2801:1204:3404:5405:5008:38
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:4215:2122:2802:1205:3505:5506:5109:38
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:4116:2123:2803:1206:3606:5607:5110:38
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:4117:2000:2804:1207:3607:5608:5211:38
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:4018:2001:2805:1308:3708:5709:5312:39
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:4019:2002:2806:1309:3709:5710:5313:39
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:4020:2003:2907:1310:3810:5811:5414:39
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:3921:2004:2908:1311:3811:5912:5515:39
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:3922:1905:2909:1312:3912:5913:5516:39
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:3923:1906:2910:1413:3914:0014:5617:39
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:3800:1907:2911:1414:4015:0015:5618:39
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:3801:1908:3012:1415:4016:0016:5719:39
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:3802:1909:3013:1416:4117:0117:5720:39
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:3803:1910:3014:1417:4118:0118:5821:39
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:3804:1911:3015:1518:4119:0219:5822:40
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:3805:1912:3016:1519:4220:0220:5923:40
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:3806:1913:3117:1520:4221:0221:5900:40
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:3807:2014:3118:1521:4222:0323:0001:40
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:3808:2015:3119:1522:4323:0300:0002:40
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:3809:2016:3120:1623:4300:0301:0003:41
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:3810:2017:3221:1600:4301:0402:0004:41
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:3811:2018:3222:1601:4302:0403:0105:41