اوقات شرعی به افق حاجی آباد
امروز : دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸

امروز
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:58
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:36
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
اوقات شرعی حاجی آباد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق حاجی آباد

سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
پنجشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
جمعه
۴ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
شنبه
۵ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
یکشنبه
۶ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
اوقات شرعی تیر ماه به افق حاجی آباد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸03:3905:2012:3216:1619:4420:0421:0123:41
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸04:3906:2113:3217:1620:4421:0422:0100:41
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸05:3907:2114:3218:1721:4422:0423:0101:42
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸06:3908:2115:3319:1722:4423:0400:0102:42
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸07:4009:2116:3320:1723:4400:0501:0103:42
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸08:4010:2217:3321:1700:4401:0502:0104:42
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸09:4111:2218:3322:1701:4402:0503:0105:42
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸10:4112:2219:3323:1802:4403:0504:0106:43
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸11:4213:2320:3400:1803:4404:0505:0107:43
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸12:4214:2321:3401:1804:4405:0506:0108:43
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸13:4315:2422:3402:1805:4406:0507:0109:43
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸14:4316:2423:3403:1806:4407:0408:0110:44
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸15:4417:2500:3404:1907:4408:0409:0111:44
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸16:4418:2501:3505:1908:4409:0410:0012:44
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸17:4519:2602:3506:1909:4410:0411:0013:44
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸18:4620:2603:3507:1910:4411:0412:0014:45
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸19:4721:2704:3508:1911:4312:0412:5915:45
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸20:4722:2705:3509:1912:4313:0313:5916:45
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸21:4823:2806:3510:2013:4314:0314:5917:45
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸22:4900:2807:3511:2014:4315:0315:5818:46
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸23:5001:2908:3612:2015:4216:0216:5819:46
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸00:5002:2909:3613:2016:4217:0217:5720:46
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸01:5103:3010:3614:2017:4218:0218:5721:46
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸02:5204:3011:3615:2018:4119:0119:5622:47
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸03:5305:3112:3616:2019:4120:0120:5623:47
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸04:5406:3213:3617:2020:4021:0021:5500:47
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸05:5507:3214:3618:2021:4022:0022:5401:47
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸06:5608:3315:3619:2022:3922:5923:5402:47
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸07:5709:3416:3620:2023:3923:5900:5303:48
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸08:5810:3417:3621:2000:3800:5801:5204:48
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸09:5811:3518:3622:2001:3801:5702:5105:48