اوقات شرعی به افق بسطاق
امروز : پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸

امروز
۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
اوقات شرعی بسطاق

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بسطاق

جمعه
۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:24
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
شنبه
۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:24
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
یکشنبه
۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:24
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
دوشنبه
۱۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:24
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
سه شنبه
۱۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:24
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
چهارشنبه
۱۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
اوقات شرعی تیر ماه به افق بسطاق
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸03:4405:2612:3816:2219:5020:1021:0723:47
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸04:4406:2613:3817:2320:5021:1022:0700:47
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸05:4407:2614:3818:2321:5022:1123:0801:47
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸06:4508:2715:3819:2322:5023:1100:0802:47
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸07:4509:2716:3920:2323:5000:1101:0803:48
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸08:4510:2717:3921:2300:5001:1102:0804:48
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸09:4611:2818:3922:2401:5002:1103:0805:48
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸10:4612:2819:3923:2402:5103:1104:0806:48
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸11:4713:2820:3900:2403:5104:1105:0807:49
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸12:4714:2921:4001:2404:5105:1106:0808:49
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸13:4815:2922:4002:2405:5006:1107:0709:49
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸14:4816:3023:4003:2506:5007:1108:0710:49
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸15:4917:3000:4004:2507:5008:1109:0711:50
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸16:5018:3001:4005:2508:5009:1010:0712:50
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸17:5019:3102:4106:2509:5010:1011:0713:50
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸18:5120:3103:4107:2510:5011:1012:0614:50
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸19:5221:3204:4108:2511:5012:1013:0615:51
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸20:5222:3205:4109:2612:4913:1014:0616:51
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸21:5323:3306:4110:2613:4914:0915:0517:51
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸22:5400:3407:4111:2614:4915:0916:0518:51
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸23:5501:3408:4112:2615:4816:0917:0419:52
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸00:5602:3509:4213:2616:4817:0818:0420:52
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸01:5603:3510:4214:2617:4818:0819:0321:52
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸02:5704:3611:4215:2618:4719:0720:0322:52
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸03:5805:3712:4216:2619:4720:0721:0223:53
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸04:5906:3713:4217:2620:4721:0622:0100:53
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:0007:3814:4218:2721:4622:0623:0101:53
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:0108:3815:4219:2722:4623:0500:0002:53
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:0209:3916:4220:2723:4500:0500:5903:53
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:0310:4017:4221:2700:4401:0401:5804:54
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:0411:4018:4222:2701:4402:0402:5805:54